„Vzhledem k tomu, že se velké množství chlebových obilovin z letošní sklizně pohybuje na hraně potravinářské a krmné kvality, což povede k vyšším nákladům spojeným se sestavováním jakostně přijatelných partií pro mlýnské zpracování, jsou tyto tlaky (na snížení cen) neopodstatněné," uvedl Filip. Ceny mlýnských výrobků mohou na základě těchto skutečností spíše stoupat.

Podle Filipa je technologie českých průmyslových mlýnů na takové úrovni, že nehrozí nedostatek mouky pro výrobu chleba, pečiva, těstovin a dalších výrobků. Dosažení jakostních parametrů, které zpracovatelé požadují, bude prý ale letos podstatně nákladnější.

„U pšenic jsou patrné nízké hodnoty obsahu bílkovin i jejich kvality nezbytné pro pekařské zpracování," poznamenal Filip. Vyskytují se podle něj značné regionální rozdíly a některé partie vykazují vysoké známky porůstání, což vede k poškození škrobu. „Ještě více než u pšenice se tento problém projevuje u žita, jehož sklizeň bude navíc o třetinu nižší než v loňském roce," dodal.

Dobrou sklizeň obilí předpokládají také významné světové obilnářské velmoci. Například na Ukrajině by navzdory krizi a bojům mohla letos úroda převýšit loňský rekord 63 milionů tun. Producentům obilí se letos daří i v Rusku a v Kazachstánu. Všechny tyto tři země, které jsou hlavními vývozci obilí z černomořských přístavů, čekají letos druhý rok vysoké sklizně.