Muži se ve srovnání se ženami méně finančně zajišťují na důchod. Celých 24 procent mužů nevyužívá za tímto účelem žádný finanční produkt. Své peníze ale muži o něco více investují do fondů, častěji vlastní spořicí účty nebo termínovaný vklad.

Ženy na druhou stranu obecně mnohem více tíhnou k využívání finančních produktů, které souvisejí s pojištěním. Ať jde o penzijní připojištění nebo životní pojistku. Plánují také více omezit své výdaje v souvislosti s nynější ekonomickou situací. Chtějí mnohem více šetřit na dovolené, trávit ji doma nebo na chalupě a celkově omezit počet dní, které na ní stráví. O něco více než muži v poslední době omezily nákupy knih a novin, návštěvy kina, divadla nebo restaurací.

Muži jsou méně ochotní šetřit na potravinách, a to o 12 procentních bodů méně než ženy. Příležitost k výrazným škrtům ale nacházejí právě u alkoholu a cigaret. To ale pravděpodobně souvisí s tím, že muži mají více co omezovat. Muži se také o něco více obávají toho, že v souvislosti s ekonomickou situací ztratí práci nebo jim například bude snížena mzda. V čem se ale přístup mužů a žen v podstatě nijak neliší, jsou výdaje za cestování, sport, vzdělávání nebo bydlení. V těchto oblastech obě pohlaví shodně šetřit odmítají.