Největší meziroční pokles zaznamenalo odvětví Veřejná správa a obrana a povinné sociální zabezpečení. V prvním až třetím roce zde průměrný plat na přepočtené počty zaměstnanců dosahoval 25.696 korun, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 672 korun méně.

U profesních, vědeckých a technických činností se průměrná hrubá měsíční mzda pohybovala na úrovni 29.558 korun. Meziročně poklesla o 421 korun. Do této kategorie spadají například právníci, účetní, poradci v oblasti vztahů s veřejností, ale také architekti, vědci či překladatelé.

Pokles zasáhl také lidi pracující v oborech zabývajících se kulturní, zábavní a rekreační činností. Patří sem mimo jiné umělci, nezávislí novináři, ale také pracovníky knihoven či muzeí. Průměrná zda na přepočtené počty pracovníků u nich dosahovala 19.425. Meziročně poklesla o 18 korun.

Kde mzdy rostly?

Všechny ostatní obory zaznamenaly nárůst mezd. Nejvyšší byl u lidí zabývajících se výrobou a rozvodem elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, a to ze 38.011 na 39.693 korun. O 1438 korun na 48.106 Kč vzrostly průměrné mzdy také v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví. V něm také mzdy v prvních třech čtvrtletích dosahovaly nejvyššího průměru. O 1351 korun na 28.147 korun pak vzrostly mzdy u zaměstnání zabývajících se těžbou a dobýváním.

Celkem dosahovala průměrná mzda v prvních třech čtvrtletích 23.726 korun, meziročně vzrostla o 521 Kč. Nejvyšší byla u již zmíněného peněžnictví a pojišťovnictví, nejnižší pak v ubytování, stravování a pohostinství, 12.754 korun.