Hlína a kamení zavalily dálnici u Litochovic na Litoměřicku předloni v červnu. Sanaci svahu rozdělilo ŘSD na dvě etapy. Cílem první bylo odvrátit riziko ohrožení lidí a majetku.

Dělníci už odtěžili řádově 70.000 až 75.000 metrů krychlových zeminy. Hlavní zemní práce v prostoru sesuvu teď končí a následovat budou terénní úpravy a odvodnění mimo jeho území a práce na přístupových komunikacích. "Předpokládáme završení závěrečných prací na přelomu dubna a května," uvedla Ledvinová.

Zakázku získaly sdružení firem Eurovia CS, Metrostav, Stavby mostů Praha a Berger Bohemia bez řádného výběrového řízení. Ministerstvo dopravy tento postup, který si nechalo schválit vládou, odůvodnilo nedostatkem času na vypsání řádné soutěže v situaci, kdy mohou v místě hrozit další sesuvy půdy.

ŘSD má podle mluvčí zajištěno na přípravy a zabezpečení sanace sesuvu 120 milionů korun. První etapa bude stát 72 milionů korun. Odhad stavebních nákladů druhé etapy je 547 milionů korun.

Sanace sesunutého svahu

Druhá etapa bude řešit samotnou sanaci. ŘSD nyní podle Ledvinové zajistilo zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Stavební povolení by investor mohl získat v září a stavba druhé etapy by mohla podle ŘSD začít v listopadu a skončit v polovině roku 2016. "Jakýkoliv nepředvídatelný vliv dalších okolností, jako je například odvolání účastníků řízení správních procesů či účastníků soutěže o veřejnou zakázku, může mít vliv na dokončení druhé etapy sanace sesuvu, a tím i negativní dopad do termín zprovoznění stavby," uvedla mluvčí.

Stavbu úseku Lovosice - Řehlovice provázejí žaloby proti vydaným rozhodnutím. Ekologické organizace vedou 27 soudních řízení. Při těchto soudních sporech se řeší mimo jiné dvě ústavní stížnosti a řadu pří přezkoumává Nejvyšší správní soud.

Stavební práce mezitím pokračují na dalších úsecích mimo sesuv. Dělníci dokončují velké dálniční mosty Opárno, Dobkovičky a Prackovice, pracuje se v prostoru tunelů Radejčín a Prackovice a na hlavní trase za tunely směrem do Řehlovic.

Železniční trať obnovena nebude

Kromě rozestavěné dálnice zavalil utržený svah zhruba 200metrový úsek železniční trati mezi Úpořinami a Chotiměří a poškodil zařízení kamenolomu Dobkovičky. "Ministerstvo dopravy a Ústecký kraj se dohodly, že železniční trať, která byla poničena sesuvem na D8, obnovena nebude," uvedla Ledvinová.

Na nevhodně vybranou trasu dálnice dlouhodobě upozorňovali ekologové ze sdružení Děti Země. Podle nich už v roce 2005, kdy se o budoucí dálnici jednalo, varovali geologové před rizikem půdních sesuvů.