Svaz průmyslu žádá, aby diskuse o ochraně ovzduší byla vedena věcně, bez populistických požadavků a opřena o objektivní fakta. Reagoval tak na návrh pirátské poslankyně Dany Balcarové, který požaduje zrušení výjimek pro uhelné zdroje. To by ohrozilo značnou část tuzemského energetického mixu.

„Chceme, aby Česko bylo ekonomickým tygrem Evropy. K tomu jsou ale zapotřebí stabilní dodávky elektřiny za konkurenceschopnou cenu. S energetikou proto nelze hazardovat,“ upozornil prezident svazu Jaroslav Hanák.

Plánovaný úsek IV: železničního koridoru mezi Ševětínem a Nemanicemi
Dva obří tunely na jihu Čech byly schváleny, stavba za osm miliard může začít

Více než polovina domácí produkce elektřiny pochází z uhelných elektráren. „Státní energetická koncepce předpokládá postupný pokles výroby elektřiny z uhlí, v roce 2030 by však uhelné elektrárny měly stále zabezpečit více než třetinu tuzemské výroby elektřiny,“ upřesnil ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek. Dodal, že další pokles v důsledku nepromyšleného zpřísnění legislativy by ohrozil národní energetickou bezpečnost.

Svaz průmyslu uvedl, že hlavním zdrojem prachových částic, jejichž vysoké koncentrace bývají důvodem pro vyhlašování smogových situací, jsou lokální vytápění domácností a doprava. Podle dat ČHMÚ se energetika na emisích prachu podílí pouze 6,5 procenty.

Ilustrační fotografie.
Češi a jejich internetové připojení: nespokojení jsou hlavně ti, co platí málo

Kapitáni průmyslu také dementovali představy, že výjimky dostanou paušálně všechny zdroje. „Případné udělení výjimky pro velká spalovací zařízení rozhodně není automatické a musí proběhnout ve správním řízení za účasti veřejnosti,“ vysvětlil Čížek.

Evropská komise ve své loňské zprávě konstatovala, že emise znečišťujících látek se v České republice významně snížily: během let 1990 a 2014 došlo například u oxidů síry k poklesu o 93 procent, oxidy dusíku klesly o 77 procent. V období 2009–2015 tvořily náklady podniků do zlepšení kvality životního prostředí téměř 60 procent jejich celkových investic.

Zástupci průmyslu proto odmítají, aby byli označováni za hlavní pachatele znečištění. Případné zbytečné zvýšení nákladů na další ekologizaci sektoru by totiž podle Hanáka v konečném důsledku stejně nesli koncoví spotřebitelé.

Vyjádření programového ředitele Hnutí DUHA Jiřího Koželouha:V článku, který vyšel na Denik.cz, kritizuje Svaz průmyslu a dopravy návrh skupiny poslankyň a poslanců za Pirátskou stranu, KDU-ČSL a TOP09. Společně navrhují, aby velké uhelné elektrárny měly povinnost bez výjimek plnit nové evropské limity pro znečišťování ovzduší. V tuto chvíli totiž platí, že mohou výjimku získat. Svaz průmyslu argumentuje tím, že podniky už daly do ekologizace peněz dost a také se obává růstu cen energií a ohrožení energetické bezpečnosti.
Českému průmyslu se opravdu podařilo za poslední čtvrtstoletí snížit znečištění. A týká se to i uhelných elektráren a tepláren. Bylo by však dobré, kdyby průmysl projevoval větší sebevědomí. Vždyť potřebné, a skutečně čím dál přísnější požadavky na kvalitu životního prostředí a ochranu zdraví lidí očividně zvládá bravurně. Snižování znečištění doprovází solidní růst průmyslové výroby i životní úrovně. Přesto v každé debatě o zlepšování technologií straší nedostatkem energie a ekonomickým propadem. Nikdy se nic takového nestalo a nestane se to ani teď.
Znečištění produkované velkou energetikou není zdaleka vyřešeno. Zavádějící tvrzení elektrárenských firem, že produkují pouze sedm procent prachu, totiž ignoruje data Českého hydrometeorologického ústavu zahrnující i látky, z nichž prach vzniká až v ovzduší. Tím se uhelné elektrárny a teplárny dostávají na úroveň třiatřiceti procent a na pozici největšího zdroje. Právě prach je náš největší problém, způsobuje naprostou většinu z jedenácti tisíc předčasných úmrtí ročně v důsledku špinavého vzduchu.
Tohle všechno samozřejmě vůbec neznamená, že by nebylo nutné urgentně řešit uhelné kotle, jak navrhuje svaz průmyslu. Konec konců na to zmíněné poslankyně s poslanci reagují a navrhují dát obcím právo zakázat na svém území spalovat hnědé uhlí v domácích topeništích (tak jako dnes mohou zakázat spalování listí a trávy v otevřených ohništích). Jen není možné shazovat řešení na jiného, tím se dostáváme do bludného kruhu a přehazování horké brambory.
Pokud se svaz průmyslu obává o dostatek a cenu energií, měl by si uvědomit, že návrh poslanců cílí pouze na velké elektrárny, které nedodávají teplo, ale pouze elektřinu. Navíc několik z nich – právě těch nedávno modernizovaných – už nové limity splňuje. Česko je trvale v první desítce světových vývozců elektřiny a ani případné odstavení několika zastaralých a plýtvavých uhelných elektráren z nás neudělá dovozce. Navíc cena elektřiny nevzniká tím, že by nám elektrárna naúčtovala vyšší náklady za ekologizaci v platbách. Cena silové elektřiny – mimochodem dlouhodobě velmi nízká oproti době před například deseti lety – vzniká na trhu a ovlivňuje ji dramaticky více například energetická politika Německa či globální cena černého uhlí.
Pokud se svaz průmyslu obává o dodávky a ceny energií, měl by spíš tlačit na to, aby byly nepotřebné uhelné elektrárny odstavovány a uhlí přednostně využíváno v efektivních teplárnách. Ostatně tak to předpokládá Státní energetická koncepce ČR, kterou se v tomto ohledu nedaří plnit.

Trik provozovatelů dálničních billboardů – prodejní automat coby "provozovna"
Nový trik dálničních billboardů: za zády skrývají prodejní automat