Podíl výroby masa v kraji se na republikovém celku podílí 12,4 procenta. Rozsahem produkce je Jihomoravský kraj v mezikrajském porovnání na třetím místě, a to za Vysočinou a Středočeským krajem včetně Prahy.

Na jihu Moravy se od ledna do září porazilo 316.425 prasat, což odpovídá meziročnímu poklesu o 2,9 procenta. Chovatelé porazili 7461 kusů skotu. To je o dvě procent méně než za stejné období roku 2010.

Převažující část výroby v kraji v daném období tvořilo vepřové maso (92,5 procenta), maso hovězí včetně telecího se na celku podílelo 7,5 procenta. Meziroční propad ve výrobě masa chovatelé evidovali jak u vepřového, tak u hovězího masa. Produkce skopového mírně vzrostla.

Pokles je u vepřového i hovězího masa

Poklesy v produkci masa provázejí masný průmysl v Česku několik let. Před 20 lety bylo na tuzemských jatkách ročně poráženo přes pět milionů prasat, loni to bylo téměř o dva miliony méně. Ještě výraznější pokles nastal u hovězího.

Z hlediska konzumace veškerého masa jsou Češi podprůměrní. V roce 2009 v průměru snědli 78,8 kilogramu masa na osobu. Nejvíce jedí maso obyvatelé Kypru (144 kilogramů), nejméně Bulhaři (49 kg). Spotřeba masa v ČR byla nejvyšší v roce 1989, kdy dosáhla 97 kg, poté klesala, v poslední době se výrazně nemění a pohybuje se kolem 80 kilogramů. U nejoblíbenějšího vepřového těsně nad 40 kilogramy.