Jak by také ne. Kromě běžné práce ve funkci letištního inženýre je také dlouholetým a nadšeným včelařem. A to byl také důvod, proč mu správa pražského letiště svěřila před dvěma lety do rukou nový ekologický projekt chov včel na zatravněných plochách v sousedství přistávacích a vzletových drah.

Letiště v Ruzyni se tím přiřadilo k evropským leteckým uzlům, které chovají včely pro účely biomonitoringu životního prostředí. Hlavním cílem této činnosti je získání nových informací o čistotě prostředí v bezprostředním okolí vzdušných přístavů.

Inspirace u sousedů

Manažerka letiště Eva Říhová k tomu říká: „Inspirovali jsme se v Düsseldorfu a Hamburku, kde čistotu ovzduší kontrolují tímto způsobem už několik let. Pak jsme se spojili s Výzkumným ústavem včelařským v Dole u Libčic nad Vltavou a naším zaměstnancem Romanem Kuttelwasherem. Ten se v mimopracovní době stará o šest včelstev. Vloni jsme získali asi 50 kilogramů medu."

Jeho chemický rozbor zaměřený zejména na obsah aromatických uhlovodíků a těžkých kovů z leteckého provozu, jako je kadmium a vanad, dopadl velmi dobře. Kvalita medu, stejně jako pylových plástů byla výborná.

Ne náhodou proto „letištní" produkt získal i certifikát Český med. Ten potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky potravinářské legislativy a vyhovuje normě českého svazu včelařů.

Celková investice do včelstev dosáhla asi 50 tisíc korun. Pro umístění úlů bylo vybráno vhodné místo v odlehlejší, jižní části areálu. Odpovědní pracovníci teď uvažují, že med by se mohl podávat cestujícím v letadlech startujících z Prahy.

Med z městských lesů

Včely jsou však doma také v dalších částech metropole. „Máme úly v Kunratickém lese, v Ďáblicích i v Milíčovském lese. V rámci projektu Návrat včel do českých lesů plánujeme umístění včelstev také v Prokopském údolí, Divoké Šárce a Chuchelském háji," říká Petra Fišerová z Lesů hlavního města Prahy.

A 7. prosince, tedy na svátek sv. Ambrože, který je patronem včelařů, byl založen specializovaný pražský kroužek pod názvem Vyšehradští včelaříci. Kroužek má pomoci dětem naplnit volný čas a současně má podpořit mizející řemeslo.

Kroužek založilo humanitární sdružení Pro tebe, úzce spolupracující s českým svazem včelařů. Vosk a med z těchto úlů kroužek poskytne dílnám Jedličkova ústavu, v němž žijí zdravotně postižené děti.