Historie „Benešovky“, jak je škola ve městě automobilů známá, se datuje do roku 1935. Tehdy byl položen v Laurinově ulici základní kámen. Za 10 měsíců, 1. září, byla za přítomnosti druhého československého prezidenta Dr. Edvarda Beneše, po němž škola získala své pojmenování, budova otevřena. Za druhé světové války sloužila budova jako vojenský lazaret. Po válce se stala dívčí školou a až v 50. letech zde byly běžné třídy.

V roce 1989 školu navštěvovalo 340 žáků. V letošním školním roce školu navštěvuje ve 24 třídách 608 žáků. Vyučuje se tu podle Školního vzdělávacího programu „Škola bez stresu“. Výuku zajišťují bezmála čtyři desítky pedagogických pracovníků. A ti všichni mohou nyní využívat novou přístavbu školy.

„V červnu 2017 jsme započali s výstavbou a v září 2018 jsme zahájili výuku v nových prostorách. V nástavbě vznikly tři odborné učebny s novým vybavením přírodovědná s chemickou laboratoří, jazyková a učebna informatiky, kabinet pro pedagogy a je tu i nové sociální zařízení pro žáky. Samozřejmostí je i zajištění bezbariérového přístupu,“ uvedla ředitelka Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Mladé Boleslavi Mgr. Brigita Šulcová. Celý projekt byl podpořen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu financovaného Evropskou unií. Z něj škola získala dotaci téměř 21 milionů korun, k tomu přidalo město 3,7 milionu korun.

Evropské projekty v oblasti školství - InfografikaZdroj: Deník

„Do té doby jsme měli k dispozici počítačovou i jazykovou učebnu, ale nové prostory jsou vybaveny moderní technikou, která odpovídá trendům dnešní doby počítače, interaktivní tabule, tablety, zařízení pro výuku jazyků, chemická laboratoř s kompletním vybavením. Z dotace bylo pořízeno mnoho nových pomůcek na výuku přírodopisu,“ říká ředitelka.

Ta přiznává, že pro zisk dotace museli vykonat mnoho administrativních povinností. Za důležité považuje úzkou spolupráci s projektantem. „Tady se nám podařilo najít pro obě strany akceptovatelný kompromis. Jistě to bylo i tím, že jsem do spolupráce zapojila i kolegy pedagogy, kteří ze své praxe nejlépe vědí, co je pro kvalitní výuku vhodné.“

Podívejte se Mapu projektů EU.

Škola už dotaci z EU získala. „Před šesti lety jsme na projekt „Podpora technických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav“ získali necelé tři miliony korun. Ty byly částečně použity na zmodernizování učebny dílen a jejího vybavení odpovídající technikou a pomůckami,“ vzpomíná ředitelka. Na škole se v šestém a sedmém ročníku povinně vyučují v rámci předmětu pracovní činnosti technické práce v dílnách.

Na „Benešovce“ mají spousty plánů. „Chceme vylepšit hřiště, které je obklopené budovami. Myšlenkou je i vybudování venkovní třídy,“ říká zástupkyně ředitelky Mgr. Jitka Kendíková a ředitelka dodává: „Nejvíce však potřebujeme vyměnit okna a zateplit budovu.“

Základní škola Dr. Edvarda Beneše je školou sportovní. Ve škole jsou některé třídy zaměřené na lední hokej. Malým hokejistům, kterých je zhruba čtvrtina z celkového počtu šesti stovek žáků školy, je přizpůsoben rozvrh. Třídy jsou smíšené, v době tréninků probíhá výuka žáků nehokejistů. „Třídy se dělí na dvě skupiny a pedagog se může věnovat menšímu počtu dětí a výuka je intenzivnější,“ míní ředitelka Brigita Šulcová.

Škola úzce spolupracuje s hokejovým klubem BK Mladá Boleslav. Boleslavští hokejisté školu pravidelně navštěvují, každá sportovní třída má hokejového patrona, ti předávají pololetní vysvědčení žákům na ledě a ve škole.

MODERNÍ VÝUKA

„Benešovka“ využívá i další evropské dotace. „Jsou to projekty Šablony I. a Šablony II., v jejichž rámci došlo k vytvoření nových kroužků, do kterých mají žáci přístup zdarma. Jsou to například čtenářské dílny, kroužek logického myšlení, v příštím školním roce budeme nabízet zdarma v rámci projektu přírodovědné kroužky,“ říká ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová. „Na prvním stupni jsme obnovili kroužek dílen Malý šikula, dále nabízíme kroužek keramiky a šikovné ruce. V dnešní době počítačů a internetu je o veškeré kroužky, které rozvíjejí manuální zručnost dětí veliký zájem, což je potěšující.“

V nabídce školy jsou také sportovní a jazykové kroužky například basketbal a sportovní hry, anglický jazyk pro nejmenší a pokročilé. V rámci projektů v některých třídách využili moderní formy výuky.

Zdroj: Redakce

Oblíbený je u žáků Klub mladého diváka. „Funguje nám třetím rokem a s necelou padesátkou žáků jezdíme čtyřikrát do roka do pražských divadel,“ podotkla zástupkyně Jitka Kendíková.

Žáci jezdí pravidelně na exkurze, jejichž cílem je cukrovar Dobrovice, historický park v Ledčicích, liberecká IQLANDIA, pražská botanická i zoologická zahrada, Pražský hrad a také skanzen v Přerově nad Labem. „Každoročně pořádáme sbírku pro psí útulek v Lysé nad Labem, který navštěvujeme před Vánocemi,“ dodala zástupkyně ředitelky.

Projekt v číslech - Mladá Boleslav - InfografikaZdroj: Deník

Ředitelka Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Mladé Boleslavi: „Věřím, že se do naší školy děti i jejich rodiče těší.“

3. ZŠ Mladá Boleslav vybudovala a vybavila za peníze z dotací čtyři odborné učebnyZdroj: 3. ZŠ Mladá Boleslav

Brigita Šulcová na Základní škole Dr. Edvarda Beneše v Mladé Boleslavi dříve učila biologii a chemii a na té samé škole již sedm let zastává funkci ředitelky.

Ředitelka školy Brigita Šulcová je v mladoboleslavské škole spokojená. Přispěla k tomu jistě i dotace 24,5 milionu korun, z čehož Evropská unie zaplatila téměř 21 milionů. To už je ale minulost.
Kdepak minulost. Dokončení nástavby, nové učebny, sociální zařízení a bezbariérový přístup ještě voní novotou. Je to ale novinka, se kterou jsme se rychle sžili. Mám radost, když se nové prostory plně využívají. Je příjemné sledovat, jak se v nových učebnách všem – dětem i pedagogům – lépe pracuje.

Chybí vám ve škole učitelé?
Chybí nám učitelé matematiky a přírodovědných předmětů, jinak personální problémy nemáme.

Kdo ze známých osobností chodil do vaší školy?
Naši školu navštěvovali převážně známí sportovci: například oštěpař Jan Železný, cyklisté Petr Dlask, Jiří Polnický, hokejisté Radim Vrbata, David Výborný, Jan Hanzlík, Václav Pletka, Marek Schwarz. Někteří se zpátky do naší školy vracejí, ať jako trenéři, nebo rodiče našich žáků.

Vzděláváte podle programu „Škola bez stresu“. Lze to vůbec?
V současné hektické době se snažíme příliš nestresovat a obtížné situace zvládat s nadhledem a úsměvem.

To jde?
To víte, že to jde. Když máte kolem sebe příjemné prostředí a skvělé kolegy, je to jednodušší. Já i moji dva zástupci máme k rodičům i žákům velice pozitivní přístup a věřím, že to je znát. Ke všemu, i k problémům, se snažíme přistupovat pozitivně a vše řešit co nejrychleji.

Jste na jedné škole téměř 25 let. Nechtěla jste někdy zmizet?
Přiznávám, že ty myšlenky jsem měla.

Proč jste ten krok neudělala?
Vybudovala jsem si k žákům a k této škole tak pozitivní vztah, že jsem ten krok neučinila. Prostě mě tahle práce a tahle škola nikdy nepřestaly bavit. I když někdy nebylo vše ideální. Zájem o „Benešovku“ mě přivedl k tomu, že jsem se přihlásila do konkurzu na ředitelku školy a postupně jsem začala některé věci měnit.

Co vás v ředitelské pozici nejvíce štve?
Stále se hovoří o snižování administrativy, ale já mám pocit, že na ředitele, zástupce i vyučující je z tohoto pohledu stále větší a větší tlak. Neustále vyplňujeme různé tabulky a přehledy. A občas negativní je i přístup některých rodičů, kteří nevidí práci pedagogů.

A co vás na této práci naopak baví?
Děti. Věřím, že za sedm let ve funkci jsem udělala kus práce. Myslím si, že jsme s pedagogickým sborem vytvořili příjemné prostředí pro rodiče a především pro žáky. I proto si myslím, že se do naší školy děti těší.

Prožila jste ve školství, pominu-li váš studijní život téměř 25 let. Porovnejte „tehdy a teď“. Když jste začínala učitelskou kariéru, nebyly mobily, internet, sociální sítě.
V současné době je důležité, jak se s dětmi pracuje a jak se jim vše vysvětluje. I když máme ve školním řádu zákaz používání mobilních telefonů při hodině a děti je mají v tašce vypnuté, tak někdy nastane situace, kdy je potřeba mobil při výuce použít. Nejsem zastáncem zákazů, myslím si, že bychom měli děti naučit správně používat mobilní telefony a správně pracovat s internetem a používat sociální sítě. Doba se sice změnila, ale děti jsou určitě stejné, jako jsme byli my, mají své starosti i radosti.

100 000 projektů pro lepší ČeskoZdroj: Deník