„Během dovolené mají lidé zapnutý telefon, na který navíc přichází elektronická pošta, a pracovní agendu vyřizují také pomocí krátkých textových zpráv,“ říká Tomáš Surka, výkonný ředitel personální agentury McRoy pro střední a východní Evropu. A po ruce má i malou zajímavost ze stejného zdroje zaměstnance na dovolené nevyrušují ani tak nadřízení, jako spíše kolegové. Zákazníci jsou až třetí.

TERMÍN URČUJE FIRMA

Neočekávané jsou přitom do jisté míry i rozdíly mezi věkovými kategoriemi. Pracovníků, kteří se dokážou během volna odstřihnout od povinností, je překvapivě více ve skupině osob do třiceti let. Na rozdíl od nich jsou lidé ve věku mezi 30 a 45 lety s prací během dovolené ztotožněni častěji.

Navzdory tomu, že s problematikou čerpání dovolené se lidé setkávají opakovaně každý rok, panuje však i v této oblasti jistá nevědomost.

Asi nejvíce problémů bývá s termínem čerpání. „Zaměstnanci si totiž nezřídka myslí, že o termínu dovolené rozhodují sami a že zaměstnavateli jej pouze ozna-mují, z čehož mohou plynout jisté nepříjemnosti. Právo rozhodnout o termínu dovolené má totiž až na jednu výjimku vždy firma. Zaměstnavatel může zrušit dokonce i již schválenou dovolenou nebo z ní pracovníka odvolat,“ vysvětluje souvislosti Ivana Brancuzká, manažerka poradenské společnosti Contract Administration.

VE SPLETI PARAGRAFŮ

Zaměstnavatel by tak však měl činit opravdu jen ve vý-jimečných situacích. Pokud se tak stane, pracovník má v některých případech nárok na kompenzaci nákladů spojených se zrušením dovolené či návratem domů.

„Zde je z hlediska práva důležité, aby si zaměstnanec dal dovolenou předem řádně schválit. Pokud by totiž rušil zájezd, který si objednal bez toho, aniž by měl dovolenou určenou, nárok na náhradu nevzniká,“ upo-zorňuje Ivana Brancuzká.

Vedle toho, že zaměstnavatel může dovolenou zrušit, může ji zaměstnanci také nařídit. Musí však dodržet několik podmínek. Jednou z nich je, že termín oznámí alespoň čtrnáct dní předem. Přitom má přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců. Pokud jde například o rodiče dětí, měl by jim vyjít vstříc a dovolenou poskytnout v období prázdnin. Rozsah by měl být alespoň 14 dnů v kuse.