Skládka ročně pojme až deset tisíc tun biologicky rozložitelného materiálu, čímž je největším zařízením v Plzeňském kraji. Kompostárnu vybudovala a začíná provozovat společnost Eliod servis, investovala do ní asi 15 milionů korun.

Podle Jiřího Vlasáka z Eliod servisu se sem začne svážet hlavně posečená tráva z Plzně a také biologický materiál z hnědých popelnic na separovaný odpad. „Musíme ale společně s městem docílit toho, že v těchto kontejnerech bude skutečně jen tráva a podobný odpad a ne jako nyní například plastové sáčky nebo lahve,“ podotkl Vlasák.

Kvalitní kompost

Výsledným produktem kompostování bude zatím nejakostní materiál, který potřebuje roční lhůtu než se může začít používat jako zavážka rekultivovaných ploch skládek. Aby totiž mohl vzniknout kvalitní jakostní kompost, musí se vytvářet z dobře vytříděného bioodpadu bez ostatních materiálů a zrání pak trvá asi dva až dva a půl roku. „Toho chceme docílit v další fázi, kdy počítáme s kvalitním humusem, jenž se začne používat v zahradnictví,“ vysvětlil Vlasák.

Kompostárna stojí v Chotíkově na desítkách metrů uloženého odpadu v rekultivované části skládky komunálního odpadu. Betonová plocha pro ukládání biologického materiálu má 2900 metrů čtverečných, dalších 2000 metrů čtverečných je určeno pro dozrávání kompostu a 600 metrů čtverečných je ještě připraveno pro druhou etapu.

Podle radního kraje pro životní prostředí Petra Smutného (ČSSD) si Plzeňský kraj vede ve třídění odpadu dobře a bývá druhý nejlepší v republice. „Likvidace bioodpadu se nám ale zatím moc nedaří,“ přiznal Smutný s tím, že pomoci v tom má právě nová kompostárna.

Provozovat jen samotnou kompostárnu je podle Vlasáka nerentabilní. „My se pohybujeme v odpadovém hospodářství, máme svoje sekačky, svoje stroje, svoje zařízení. Takže pro nás je kompostárna koncové zařízení pro služby, které poskytujeme. Postavit jen samotnou kompostárnu a čekat, kdo co sem přiveze, je ekonomická sebevražda,“ uvedl Vlasák s tím, že společnost Eliod sváží kromě komunálního i nebezpečný odpad, řeší veřejné odpadové služby, zimní údržbu a provozuje skládku Vysoká.

Kompostování
Metoda, kterou lze zpracovat a dále využít různé organické materiály. V nejjednodušší variantě je materiál na zabezpečené ploše formován do skládek, které jsou podle potřeby překopávány.
Co patří do kompostu: tráva. listí, plevel, košťály, sláma, piliny
Co nepatří do kompostu: plasty, textil, stavební suť, sklo, cihly.

Čtěte také: Nová Paka hodlá u sousedů vybudovat kompostárnu