Tento týden škola prezentovala své obory na Masarykově náměstí ve Vyškově. Pandemie měla podle Hájka dopad hlavně na praktickou výuku. „V době, kdy byly uzavřené školy, se nedala řešit distančně, nebo pouze v omezené míře. Zabývali jsme se tím, až se situace trochu zlepšila na jaře letošního roku formou individuálních praxí za dodržení hygienických podmínek, což znamenalo třeba pouze jednoho mistra na jednoho učně. Nutné to bylo hlavně u třetích ročníků učňovských oborů, které na konci jara končily učňovskou zkouškou,“ pokračoval ředitel.

Poptávka na trhu práce je přitom stále vysoká. „Kvalifikovaných a hlavně férových pracovníků je ale jako šafránu. Ty nejlepší si musíte opravdu hýčkat, aby vám je nepřetáhla konkurence. Každý je hned mistr světa, samá zábava, ale nic neumí,“ řekl Rudolf Kamenár, který se v brněnské firmě věnuje zámečnictví a kovovýrobě.

Jeho zkušenosti s hledáním mladých zaměstnanců s kvalifikací jsou spíše negativní. „Hlavně mladí z města, jak je známo, makat nechtějí. Dobrou zkušenost mám s mládeží z vesnic, kde jsou od mala vedeni k práci,“ doplnil Kamenár.

Podobně mluví také další oslovení zaměstnavatelé. „Na trhu práce pro nás nejsou téměř žádní vhodní adepti. Zajištění kvalifikované pracovní síly je obecně obtížné, na českém trhu pro nás v podstatě není,“ potvrdil třeba jednatel další firmy STROZATECH Pravoslav Kyselák jr.

Lépe se drží populárnější obory. „Jsou to instalatéři, elektrikáři, automechanici a truhláři. Dle mých informací jsou naplněné dle představ škol. Jejich možnosti ukazujeme žákům i mladším dětem,“ uvedl za Okresní hospodářskou komoru Vyškov Jiří Pinkas.

Také proto pořádala Okresní hospodářská komora teprve podruhé Den učňovských oborů. Mění se v novou tradici. „S účastí jsme tentokrát spokojeni. Základní školy byly informovány z více směrů, takže informaci nemohli přehlédnout. Zúčastnili se i žáci z Křenovic, všem děkujeme,“ doplnil Pinkas.

S akcí dle svých slov počítá i příští rok. „Počítám také s Veletrhem vzdělávání a pracovních příležitostí. Ten je však koncipovaný trošku jinak, do vnitřních prostorů škol s účastí čtyřiceti dalších škol z jiných okresů. Den učňovských oborů však věnujeme prezentací našich dvou odborných škol nejen žákům posledních ročníků, ale i dalším dětem, rodičům a také procházejícím na vyškovském Masarykovým náměstím,“ dodal Pinkas.

Spíše pozitivní zkušenost má zatím Integrovaná střední odborná škola Slavkov u Brna, která se na akci též podílela. „Nezájem uchazečů jsme nezaznamenali, ba naopak, navýšili jsme počet tříd. Zájem je na všechny obory, učební i maturitní,“ ujistila na dotaz Deníku ředitelka školy Vladislava Kulhánková.

Poptávku po kvalifikovaných pracovnících, tedy zpravidla absolventech učňovských oborů, registrují zaměstnanci vyškovského úřadu práce. „V období od července do září tohoto roku přišlo do evidence celkem 109 absolventů škol, z toho z učňovských oborů bylo třiačtyřicet. To není vysoké číslo, ale není to číslo, které by bylo významněji jiné, než v posledních letech. To, že jich přišlo 109 neznamená, že zde jsou všichni aktuálně evidovaní, někteří již odešli do zaměstnání. Počítáme do toho navíc absolventy, kteří ukončili vzdělání v období dva roky zpětně,“ zdůraznil ředitel Kontaktního pracoviště Úřadu práce ve Vyškově Pavel Ondrák.

Ke konci srpna evidoval celkem pětašedesát absolventů škol, loni to bylo devětapadesát. „Ani celková nezaměstnanost není nijak zásadně jiná, na konci srpna jsme na celém okrese Vyškov evidovali celkem 1573 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob je tak dva a půl procenta, stále výrazně nejméně v kraji. Volných pracovních míst je naopak 1906,“ prozradil aktuální čísla Ondrák.

Podporou učňovských oborů se ve Vyškově zabývá také město, které na jejich dnem i tentokrát převzalo záštitu. „Je zajímavou a přitažlivou formou prezentace středních odborných škol a středních odborných učilišť z našeho regionu nejen pro žáky základních škol a jejich rodiče, ale i pedagogy a veřejnost. Školy z regionu představily společně s místními firmami zajímavé aktivity, projekty a možnosti podporující volbu vhodné řemeslné profese. Zájemci si mohli přímo popovídat s žáky příslušných oborů nebo získat podrobné informace o studiu na těchto školách, o jejich moderním vybavení a spolupráci s místními firmami,“ potvrdila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Každá forma motivace ke zvýšení zájmu o řemeslné a technické obory je podle ní cestou, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol. „Už od mateřských škol podporujeme rozvoj praktického vyučování a spolupráci se SOŠ a SOU Vyškov a místními firmami. Paní ředitelky oceňují rozvoj dovedností dětí i zvýšený zájem o polytechnickou výchovu. A to je určitě dobrá zpráva,“ pokračovala Šulcová.

Zdůraznila cíl v podobě popularizace učňovských oborů a vyvrácení předsudků, které jsou často s učebními a řemeslnými obory spojovány. „Usilujeme také o posílení tradice řemesel a tradice zaměstnání v místních firmách. Cestou je určitě také návrat takzvané mistrovské zkoušky. Mistrovský status by měl řemeslníkům přinést prestiž a výhodu na trhu práce a mimo jiné umožnit působit ve školách na pozici instruktorů a vychovávat své následovníky. Prostě „řemeslo má zlaté dno“ a dnes to platí dvojnásob,“ dodala místostarostka.