„Příchod silných firem vytvoří nové podnikatelské příležitosti. Potřebujeme udržet absolventy technických oborů a zajistit jim dobře placenou práci v jejich odvětví," uvedl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Jde o projekt Smart Edu Plzeň, který zastřešuje Správa informačních technologií (SIT). S podporou zájmu o techniku začíná u mateřských škol a pokračuje přes základní a střední školy až po univerzitu. „Zejména středoškoláky a vysokoškoláky se snažíme podporovat a nahlodat je, aby začali s podnikáním," řekl ředitel SIT Luděk Šantora. Jeho organizace láká mladé prostřednictvím Domu digitálních dovedností, Centra robotiky a nového centra na podporu kybernetického průmyslu Dronet.

Chtějí je zaujmout, podchytit zájem už u dětí a postupně je podporovat tak, aby se technice věnovaly i na střední a vysoké škole. „Vybavujeme proto školky a školy moderní informační technikou a spolupracujeme s pedagogy, kteří s těmito pomůckami pracují. Například na Masarykově základní škole se již podařilo do výuky zařadit předmět robotika, žáci jej mají povinně v 1. a jako povinně volitelný v 6. třídě," dodal Šantora.

V současnosti vrcholí rekonstrukce hal v areálu DEPO2015, kde vzniká unikátní centrum Dronet pro podporu kybernetického průmyslu. „Zde chceme nabídnout vysokoškolákům prostor pro vývoj a pomoci jim v začátcích podnikání," doplnil Luděk Šantora.

S projektem Dronet má radnice další plány. V budoucnu hodlá pro tento obor vybudovat nové prostory v areálu Světovaru, kde se kdysi počítalo s kulturní fabrikou 4x4. „Je to výhledové finální řešení, jakýsi vědecko-technický park pro kybernetiku. Nemá jít jen o pronájem levných kanceláří, ale také možnost pracovat tu na určitých protoypech ve spolupráci s univerzitou," dodal Šantora.