O finanční podporu v programu Senior se ucházelo více než sto neziskových organizací.

Nadace dávala tentokrát přednost projektům zaměřeným na pobytové a terénní služby pro seniory a na paliativní péči

"Přispějeme například na vybavení a technická zařízení v objektech pro seniory či na kompenzační pomůcky," upřesnila ředitelka VDV Monika Granja. Příspěvky se rozptýlí po celém Česku, nejvyšší podporu 100.000 korun získaly Česká společnost paliativní medicíny, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Oblastní charita Uherský Brod, Charita Frýdek-Místek, Naděje Praha, Naděje Nedašov a Vila Vančurova.

VDV v rámci programu Senior poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které umožňují nejstarší generaci aktivní způsob života, ale také lidsky důstojné prožívání stáří těm, kdo se již sami o sebe postarat nemohou. Podporuje také kvalitní projekty zaměřené na vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory a na terénní zdravotní a sociální služby pro seniory.

VDV v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života. Přispět k tomu má i Cena Olgy Havlové.