Navíc se zákazník jen zřídka dozví, odkud zboží pochází či kjaké jakostní skupině náleží, což je základní právo spotřebitele. Proto se SOS obrátilo na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci s podněty ke kontrole v určitých obchodech.

„Kvalita ovoce a zeleniny je už dlouho dobu tématem nejčastějších stížností, s nimiž se spotřebitelé na nás obracejí,“ uvedla mluvčí SOS Ivana Picková. „Protože každý průzkum by měl mít i nějaký důsledek, oslovili jsme po druhém kole našich průzkumů Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci s podnětem, aby prověřila, zda poznatky našich pracovníků byly náhodné, nebo zda se jedná o porušování pravidel, které je v dané prodejně běžné,“ vysvětluje Picková.

Třetí průzkum ukázal, že v naprosté většině případů se inspektoři SZPI setkali se stejnými prohřešky jako pracovníci SOS. „Část zboží z prodejen byla po kontrole zlikvidována a byla přijata i další opatření v pravomoci SZPI. Doufáme, že do budoucna to přinese výsledky ve zlepšení kvality prodávaného ovoce a zeleniny,“ dodala mluvčí.

Samozřejmě bránit se musejí i spotřebitelé sami. Záleží na každém, zda se ozve, když uvidí, že mu v podejně nabízejí nahnilá rajčata, ovadlé ředkvičky či černé banány. Akce dozorových orgánů sice mohou podle Pickové pomoci, ale druhý den může být vše při starém, neozvou-li se spotřebitelé. „Budeme sice náš průzkum na „provinilých“ adresách na podzim opakovat, ale především by se měli aktivně chovat sami spotřebitelé,“ uzavřela Picková.

Seznam obchodů, v nichž SZPI kontrolovala

Tesco Kolín

Bylo zkontrolováno 52 prodávaných dávek ovoce a zeleniny. U papriky bílé a broskví byla zjištěna hniloba. V době kontroly byly potraviny přetříděny a nevyhovující část zlikvidována. Všechny kontrolované dávky nebalených i balených druhů ovoce a zeleniny byly označeny dle platných právních předpisů.

Tesco Praha 5

Byla provedena kontrola u 229 prodávaných dávek ovoce, zeleniny, brambor a hub.

U okurek polních byly zjištěny plody s tvarovými odchylkami a deformacemi a nedostatečným vybarvením a u ananasů byl zjištěn výskyt plísně. Na tyto potraviny byly vydány zákazy uvádění do oběhu a kontrolovaná osoby je vyhodila do odpadu. Byly zjištěny nedostatky v označování země původu u 6 druhů prodávaného ovoce a zeleniny. Byla uložena opatření k nápravě.

AHOLD Praha 5

Byla provedena kontrola 65 prodávaných dávek ovoce, zeleniny a brambor. U papriky zeleninové bílé byla zjištěna hniloba a u ředkviček zavadlost. Na tyto potraviny byly vydány zákazy uvádění do oběhu. Potraviny byly přetříděny, nevyhovující část zlikvidována a vyhovující uvolněna zpět do prodeje, přičemž ředkvičky byly navíc přeřazeny do nižší jakostní třídy. Všechny kontrolované dávky nebalených i balených druhů ovoce a zeleniny byly označeny dle platných právních předpisů.

AHOLD Nymburk

Byla provedena kontrola 65 dávek ovoce, zeleniny a brambor. U papriky zeleninové byla zjištěna hniloba a nečerstvý vzhled. Na tuto potravinu byl vydán zákaz uvádění do oběhu. Všechny kontrolované dávky nebalených i balených druhů ovoce a zeleniny byly označeny dle platných právních předpisů.

Kaufland Praha 5

Byla provedena kontrola 136 prodávaných dávek ovoce, zeleniny a brambor. U rajčat cherry balených byl zjištěn výskyt plodů napadených plísní. Na tuto potravinu byl vydán zákaz uvádění do oběhu. V označení ovoce a zeleniny nebyly zjištěny závady.

Lidl Nymburk

Byla provedena kontrola 35 dávek prodávaného ovoce a zeleniny. U papriky zeleninové červené byla zjištěna hniloba. Na tuto potravinu byl vydán zákaz uvádění do oběhu. Potravina byla přetříděna a vyhovující část byla uvolněna do oběhu. Nedostatky v označování nebalených potravin byly zjištěny u 5 druhů nabízeného ovoce a zeleniny. Byla uložena opatření k nápravě.

Penny Market Poděbrady

Byla provedena kontrola u 42 prodávaných dávek ovoce a zeleniny. U balené papriky zeleninové označené „na lečo“, u balených broskví a čínského zelí byla zjištěna hniloba. Na uvedené potraviny byl vydán zákaz uvádění do oběhu. Potraviny byly přetříděny, nevyhovující část byla zlikvidována a vyhovující uvolněna do prodeje. Nedostatky v označování nebyly zjištěny.

NORMA, Nymburk

Byla provedena kontrola 30 dávek prodávaného ovoce a zeleniny. U mrkve balené byl zjištěn výskyt kořenů nepevných, nečerstvého vzhledu, znečištěných zeminou. Na tuto potravinu byl vydán zákaz uvádění do oběhu. Nedostatky byly zjištěny v označování dvou balených zelenin (výše uvedené mrkve a dále květáku), které byly označeny pouze cenou. Bylo uloženo opatření k nápravě.

Blanka Kmochová – „K Market“ , Praha 5

Byla provedena 15 prodávaných dávek ovoce a zeleniny. Jakostní závady nebyly zjištěny.

U 10 druhů prodávaného nebaleného ovoce a zeleniny byly zjištěny závady v označování, bylo uloženo opatření k nápravě, které bylo splněno během kontroly.

Butovická obchodní s.r.o., Praha 5

Byla provedena kontrola 65 prodávaných dávek ovoce, zeleniny a brambor. U papriky zeleninové balené, označené „sleva“ byla zjištěna hniloba, u ředkviček balených byla zjištěna zavadlost. Na potraviny byl vydán zákaz uvádění do oběhu a byly zlikvidovány. Nedostatky v označení byly zjištěny u 10 druhů nebaleného ovoce a zeleniny a u 3 druhů baleného ovoce a zeleniny z důvodu chybějících požadovaných údajů. Během kontroly bylo označení uvedeno do souladu s požadavky předpisů.

Hypernova Vyškov

V den kontroly byly uváděny do oběhu šarže čerstvého OZ vyhovující z hlediska jakosti i označování.

Penny Market, Brno

Zjištěny nevyhovující šarže ovoce a zeleniny z hlediska jakostních ukazatelů - paprika zeleninová, rajčata, ananas a nektarinky. Z hlediska označování bylo vše v pořádku. Zjištěné závady byly řešeny opatřeními k jejich odstranění.

Albert, Brno

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky z hlediska jakosti a označování.

Libor Chytil, Otrokovice

Kontrolou zjištěn česnek bez deklarované třídy jakosti, neodpovídající minimálním požadavkům. Další nedostatky se týkaly neoznačování komodit třídou jakosti a zemí původu. Nedostatky v označování byly v průběhu kontroly odstraněny.

Tesco, Brno

Při kontrole zjištěno uvádění do oběhu melounu vodního znečištěného zeminou a popraskaného. Ostatní šarže ovoce a zeleniny byly v pořádku. Zjištěná závada byla řešena opatřením k jejímu odstranění.

Zelný trh, Brno

Kontrolou bylo zjištěno: nevyhovující jakost melounů cukrových, hrušek, ananasu, manga, lilku a rajčat.

Zjištěné závady byly řešeny opatřeními k jejich odstranění.

Na brněnském Zelném trhu je kontrola prováděna průběžně, jen během letních prázdnin zde bylo provedeno 21 kontrol.

Lidl, České Budějovice

U ovoce a zeleniny byly uvedeny všechny povinné údaje. Jakost a hygiena rovněž bez závad.

Bořivoj Richter, České Budějovice

U květáku a ředkviček byla zjištěna hniloba. Zjištěné závady byly řešeny opatřeními k jejich odstranění.

Jednota, SD České Budějovice

U upravené chlazené zeleniny zjištěn výskyt plísně, zjištěná závada byla řešena opatřením k jejímu odstranění.

Globus, České Budějovice

Sortiment ovoce a zeleniny je přehledně uspořádán, označen a nabízen v požadované jakosti.

Tesco, Č. Budějovice a Bechyně

V době kontroly byla čerstvá zelenina a ovoce čerstvého vzhledu, bez povrchové vlhkosti a odpovídajícího značení, s výjimkou švestek v prodejně v Bechyni, kde byl zjištěn výskyt silně přezrálých a naplesnivělých plodů. Zjištěná závada byla řešena opatřením k jejímu odstranění.

PLUS – DISCOUNT Olomouc

Kontrolou byly zjištěny balené brambory konzumní ranné, které nevyhověly v požadavcích na jakost. Příslušné šarže byly ihned odstraněny z prodeje. Dále kapusta a zelí hlávkové, u kterých obal s uvedeným označením nebyl dostatečně viditelný pro spotřebitele. Během kontroly byly obě šarže doznačeny a uvolněny k uvádění zpět na trh. Dále bylo zkontrolováno 17 šarží ovoce a 26 šarží zeleniny, které splňovaly požadavky na jakost a bezpečnost potravin.

Lukáš Výmola – Ovoce a zelenina, Olomouc

Kontrolou byla zjištěna paprika zeleninová, která nevyhověla požadavkům na jakost a na označování. Dále 8 druhů čerstvého ovoce a zeleniny (nektarinky, pór, okurky, květák, hrušky, švestky a stolní hrozny révy vinné bílé a červené), které nevyhověly požadavkům na označování. Během kontroly byly potraviny doznačeny a uvolněny zpět k uvádění na trh.

HRUŠKA spol. s r.o, Olomouc

Kontrolou byl zjištěn česnek, cibule a lilek, které nevyhověly minimálním požadavkům na jakost, potraviny byly vyhodnoceny jako nevhodné k lidské spotřebě z důvodu kažení a nečerstvého vzhledu. Dále jablka, která nebyla označena údajem o odrůdě a zemí původu, během kontroly byla potravina doznačena a uvolněna zpět k uvádění na trh.

DELVITA, Olomouc

Kontrolou bylo zjištěno 26 šarží čerstvého ovoce, 49 šarží čerstvé zeleniny a 5 šarží konzumních brambor, které splňovaly požadavky na jakost. Dále nebalené čerstvé ovoce a zelenina (avokádo, nektarinky, pór, švestky, paprika žlutá, paprika červená, paprika zelená, lilek, mrkev a cukety), které nevyhověly požadavkům na označování. Během kontroly byly všechny šarže doznačeny a uvolněny k uvádění na trh. Dále balené BIO brambory konzumní rané, které označením uváděly spotřebitele v omyl - byly uvedeny pro spotřebitele dva rozdílné údaje o zemi původu potraviny. V průběhu kontroly kontrolovaná osoba výše uvedené šarže doznačila správným údajem.

BILLA, Olomouc

Kontrolou byla zjištěna feferonka červená, která byla vyhodnocena jako nevhodná k lidské spotřebě z důvodu kažení. Dále 38 šarží čerstvé zeleniny, 2 šarží brambor konzumních, 24 šarží čerstvého ovoce, 2 šarží čerstvé balené BIO zeleniny, 3 šarží čerstvého baleného BIO ovoce a 1 šarže balených BIO brambor konzumních, které v době kontroly splňovaly požadavky na jakost, označování a bezpečnost potravin. Dále 5 šarží zabaleného čerstvého ovoce a zeleniny (paprika zeleninová zelená, paprika zeleninová červená, stolní hrozny révy vinné červené, jablka a lilek), které byly označeny slevou 50% a nebyly označeny jakostní třídou a zemí původu, během kontroly byly potraviny doznačeny a uvolněny k uvádění zpět na trh.

 

 

Máte s nákupy ovoce a zeleniny podobné zkušenosti?

Vaše názory nás zajímají! Diskutujte na našem webu!