„Školní batoh má syn z loňska, penál dostane nový až v půlce září k narozeninám. A co se týká sešitů a dalších věcí, šetřila jsem na ně od června. Kroužek má syn jen jeden, a to skauty. Ten naštěstí platíme až koncem září,“ vypočítává Jana.

Sedmatřicetiletá maminka dvou dětí žije nedaleko Kolína, toho času je na mateřské dovolené, manžel chodí do práce. Když se skokově zdražila elektřina, za chvíli na ní měli dluh deset tisíc. „Vždy jsem zvládala ještě něco ušetřit, dneska žijeme od výplaty k výplatě,“ konstatuje. Každé tři měsíce proto žádá o příspěvek na bydlení a příspěvek na děti.

O několik korun víc zaplatí rodiče školáků za oběd ve školních jídelnách. Pro početnější rodiny se tak roční náklady za stravování dětí mohou navýšit až o několik tisíc
Školní jídelny zdražují. Rodiny si za rok připlatí i několik tisíc

Pro nízkopříjmové rodiny se školáky nastává to nejsložitější období v roce: začátek září, kdy se musí kupovat školní pomůcky, uhradit všechny kroužky a vybavení na ně. Pro mnohé lidi jde o neúnosný nápor na rodinný rozpočet a mohou se obracet na stát. Jim je adresována jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci.

„Nejčastěji lidé o tuto dávku žádají právě v souvislosti s příchodem nového školního roku. Největší počet vyplacených dávek bývá od srpna do října. Protože je toto období pro domácnosti s dětmi citelně nejtěžší, na začátek září směřujeme i další významnou pomoc, kterou jsme pro rodiny s dětmi v současné složité situaci připravili, a to jednorázový příspěvek pět tisíc korun na dítě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc je možné podávat na místním Úřadu práce dle trvalého pobytu žadatele. „Zkoumá se odůvodněnost nákladů, jejich ekonomická náročnost, popřípadě možnosti jednotlivých školních zařízení, stejně jako možnost úhrady nákladů z jiných zdrojů a další okolnosti,“ sdělila mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. Úřad také stanoví výši dávky s ohledem na příjmy žadatele.

Sklad materiální pomoci

Petra Zábranová vede v Chebu spolu se svou sestrou organizaci Nádech, orientující se na podporu rodičů samoživitelů. Nabízejí jim tu sklad materiální pomoci, hlavně pak oblečení, bot, nábytku a drogerie. Pořádají výměnné bazary, prodejní výstavy výrobků od samoživitelek, a také zvou maminky s dětmi do Nádechu na smysluplné trávení volného času.

Zdražování dopadá na rodiny s dětmi čím dál citelněji.
Zdražování? Na dovolenou není. Aktovku máme z bazaru, líčí matka čtyř dětí

„Teď v srpnu naše maminky hodně řešily koupi školních pomůcek, v září přijdou kroužky,“ vylíčila. Jak také uvedla, v Chebu mají minimálně tři nízkoprahová centra, kam můžou děti zdarma chodit. „Zrovna kroužky úplně nevidím jako velký problém. Je toho spousty zadarmo. Jen tam chodit,“ dodala.

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou, a až na výjimku nenárokovou, na kterou vzniká nárok v okamžiku, kdy je osoba příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznána za osobu v hmotné nouzi. V odůvodněných případech lze dávku poskytnout opakovaně. Více informací ZDE.

Tiskopisy jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích úřadu práce nebo na webu. Podat žádost jde elektronicky prostřednictvím Identity občana, datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou nebo je žadatelé mohou odevzdat na podatelně úřadu práce. S vyplňováním mohou pomoci instrukce ve videospotech, virtuální asistent nebo call centrum (bezplatná linka 800 779 900, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).