Stavbu v pátek symbolicky zahájí ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) spolu s vedením muzea. Depozitární areál v Čelákovicích u Prahy slouží k uložení valné části sbírkových předmětů a archiválií a menší části knih, které Národní technické muzeum spravuje. V areálu se nachází 11 objektů, z toho tři moderní multifunkční depozitární haly.

Poslední hala byla uvedena do provozu počátkem roku 2012, od roku 2015 se připravoval projekt další haly, která se nyní začne stavět. Půjde o druhý velký projekt, který Národní technické muzeum uskuteční s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj. V roce 2015 dokončilo obnovu hospodářského areálu kláštera v Plasích. Za více než 350 milionů korun v něm vzniklo Centrum stavitelského dědictví Plasy.

Národní technické muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje techniky, průmyslu, dopravy, architektury a vědy zejména z území České republiky. Má také rozsáhlý archiv k dějinám techniky, průmyslu, přírodních věd a řemesel.

Hlavní budova muzea v Praze na Letné byla od počátku navržena výhradně k muzejním účelům a je jedním z příkladů muzejní architektury z první poloviny minulého století. Budova byla dokončena v roce 1942, dnes je kulturní památkou. V letech 2003 až 2013 byla rekonstruována.

Kromě čelákovického depozitáře vlastní Národní technické muzeum už několik let bývalé železniční depo v Chomutově, kde pracuje na zpřístupnění depozitáře kolejových vozidel. Plánuje také Muzeum železnice a elektrotechniky v areálu bývalého depa u Masarykova nádraží.