Místní lidé nevěří prakticky nikomu a ničemu. Patrné to bylo na setkání obyvatel obce s šéfem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřím Slovákem ve čtvrtek večer v místním kulturním domě. SÚRAO lokalitu za ratibořickými humny zkoumalo a naznalo, že je pro ukládání radioaktivního odpadu vhodná. V průzkumech chce proto SÚRAO pokračovat. „Nyní máme devět lokalit. U každé posoudíme bezpečnostní a technická kritéria a z nich chceme do konce roku vybrat čtyři,“ popsal Jiří Slovák. S ovacemi se nesetkal. Naopak. Pískot se ozval poprvé, když lidé uslyšeli, že obce nebudou míst možnost průzkumům zabránit. Znovu sál vybuchl o hodinu později, když vyšlo najevo, že SÚRAO o stanovení průzkumných území už v tichosti požádalo. Zhruba před týdnem. Kdo do té chvíle ještě věřil, že správa úložišť hraje s obcemi otevřenou hru, věřit přestal.

„Copak je možné takto zatížit budoucí generace? Máme tady jadernou elektrárnu, bývalou jedovatou skládku v Pozďátkách, skládku v Petrůvkách. Teď nám tady chcete udělat ještě jaderné smetiště,“ rozzlobila se místní Věra Henešová a položila na stůl petici s 1526 podpisy. Petici podepsali vedle místních i obyvatelé dalších okolních obcí. Nesouhlasí s budováním úložiště ani s průzkumy.

Jiří Slovák připomněl, že obce budou za průzkumy dostávat 600 tisíc korun ročně. Obec, na kterou zbude Černý Petr, si pak sáhne na čtyři miliony korun ročně a jednorázově dostane navíc od státu 50 milionů korun.

„Nezáleží na penězích, protože rozhodujeme o generaci, která se ještě nenarodila. S úložištěm nesouhlasíme a souhlasit nikdy nebudeme,“ opáčil rezolutně jeden z místních mužů.

Nedůvěru místních navíc prohlubuje fakt, že Ratibořice nejsou samostatnou obcí. Spadají pod Jaroměřice nad Rokytnou. A jak bylo z mnoha slov v sále zjevné, místní jaroměřickým zastupitelům dvakrát nedůvěřují. A už vůbec nedoufají, že by případné peníze od státu přes jaroměřickou radnici doputovaly do Ratibořic.

„Ratibořice jsou plnohodnotnou součástí našeho města. Jsme na jedné lodi,“ dušoval se jaroměřický starosta Jaroslav Soukup. Lidé chtěli vědět, jak by on sám hlasoval. Pro úložiště? Nebo proti?

Starosta Soukup několikrát zopakoval, že nejlepším řešením by bylo uspořádat místní referendum. Když byl ale konfrontován s faktem, že vzhledem k běžícím procesům se referendum z časových důvodů uspořádat nestihne, připustil, že svolá mimořádnou schůzi zastupitelstva. A dokonce do Ratibořic, aby místní mohli vidět, jak se kdo ze zastupitelů k úložišti staví.

„Jakmile obdržíme požadavek ze SÚRAO, abychom se vyjádřili, bude svoláno zastupitelstvo. Řekneme, že s tím nesouhlasíme. Stanoviskem k průzkumnému území to ale nebude končit, to si uvědomme,“ pronesl starosta.
Jaroměřice nad Rokytnou budou jedním z účastníků řízení o stanovení průzkumných území. Obdrží výzvu, aby zástupci města sdělili své stanovisko k této věci. „Předpokládám, že to bude v průběhu čtrnácti dnů, jednoho měsíce,“ podotkl ředitel správy úložišť.

Jiří Slovák pak ještě stihl dodat, že hlubinné úložiště bude dávat práci 250 až 300 lidem po dvě nebo tři generace. „Je to práce se mzdou na úrovni jaderné elektrárny. Přitom je to nesrovnatelně klidnější a čistší práce,“ řekl. Nikoho v sále tím zjevně nepřesvědčil. „Nás si nekoupíte!“, zaznělo.