Na základní otázky pro odvážnější investory odpovídá Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

Jak dlouho musím peníze nechat „ležet“?

Obecně platí, že čím větší riziko jste ochotni podstoupit, tím většího potenciálního výnosu můžete dosáhnout. Pokud je investice správně diverzifikovaná (peníze jsou rozloženy například do vícero fondů či akcií), nebezpečí nespočívá v tom, že byste o investované peníze přišli. Jde o to, že pokud peníze z investice budete náhle potřebovat, můžete se trefit do chvíle, kdy nebude výhodné je stáhnout.

V takovém případě bude potřeba dopřát investici trochu času navíc, aby se ztráty dorovnaly. Proto je u dynamičtějších investic doporučený delší minimální investiční horizont – pět a více let, rozumných je třeba deset let. Je to doba, po kterou byste s penězi neměli počítat a měli je nechat „pracovat, aby se případné poklesy na finančních trzích dorovnaly.

Jaká je hlavní nevýhoda dynamičtějších investic?

Je to právě jejich vyšší kolísavost neboli volatilita. Portfolio cenných papírů totiž podléhá řadě spekulativních vlivů, které sice z dlouhodobého hlediska ztrácejí význam, ale z krátkodobého hlediska zvyšují rizikovost investice.

Nebezpečí potom spočívá v nutnosti ukončit investici dříve, než bylo v plánu a prodávat tak za míň, než jste nakoupili. Jinými slovy, pokud vás něco tlačí cenné papíry prodat okamžitě a vzít si zpátky své peníze, můžete na investici prodělat.


Kolik za takovou investici zaplatím?

Další nevýhodou odvážnějšího zhodnocování peněz jsou vyšší poplatky spojené se správou portfolia, které se mohou pohybovat v rozmezí jedno až 1,5 procenta. Ty jsou již zahrnuty v kurzu cenných papírů (podílových listů u podílových fondů).

Není tedy lepší zůstat u konzervativní investice?

Není, je třeba peníze chránit před růstem spotřebitelských cen. Neboli dosáhnout vyššího výnosu, než kolik činí inflace. Pomůže čas - pokud můžete peníze odložit na delší dobu, je dynamičtější investiční strategie tou správnou volbou.

Z čeho takovou investici namixovat?

Pro dynamické portfolio je možné vybírat jak dluhopisy, tak akcie. Drobný investor může využít široké nabídky podílových fondů. V kategorii dluhopisových fondů to mohou být korporátní dluhopisy a High Yield dluhopisy.
V akciové části portfolia by měl být základem globálně diverzifikovaný fond se zaměřením na vyspělé trhy.

Dále můžete portfolio doplnit o nejrůznější sektorově zaměřené fondy (voda, potraviny, zdravotnictví) a fondy s užším geografickým profilem (USA, západní Evropa…). Rozvíjející se trhy, komodity a jiné alternativní investice by měly být v portfoliu zastoupeny maximálně ve výši patnácti procent.

Kolik peněz potřebuju?

Investovat je možné již od 300 korun měsíčně. Ale čím víc volných peněz, tím víc máte možností je zhodnotit. Bezpečnější je investovat pravidelně, abyste takzvaně průměrovali nákupní ceny.

Nemusíte se pak bát, že se zrovna trefíte do doby, kdy jsou finanční trhy na vrcholu a cenné papíry tak drahé. Pokud máte jednorázově větší částku, můžete toto riziko snížit tím, že ji investujete postupně v několika dílech.

Kolik můžu vydělat?

Dlouhodobě lze očekávat u dynamických investic výnos mezi šesti a osmi procenty ročně, ale i víc. Samozřejmě v krátkodobém horizontu můžete získat, ale i ztratit daleko více.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.