Podle jeho návrhu by se strop pro odvody sociálního pojištění měl snížit ze současného čtyřnásobku průměrného platu na trojnásobek.

Ministr uvažuje o stropu u zdravotního pojištění, který by měl být na čtyřnásobku průměrného platu. U důchodového pojištění by mohl být na trojnásobku a u nemocenského na dvojnásobku. Fakticky to znamená, že při průměrném platu 22 tisíc korun by nemuseli platit žádné pojistné lidé s příjmem vyšším jak 88 tisíc korun. U příjmové skupiny nad 66 tisíc by se rušil odvod na důchod a lidé s příjmy nad 44 tisíc korun by nemuseli odvádět nemocenskou.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je s Nečasovým návrhem spokojený jen částečně. Poukazuje totiž na fakt, že sociální pojištění je čtvrté nejvyšší v Evropě, což snižuje konkurenceschopnost podniků.

„Zastropování jsme chtěli na trojnásobku vyměřovacího základu, návrh zatím počítá se čtyřnásobkem,“ uvedla Blanka Růžičková, tisková mluvčí SP ČR. Návrh by podle ní podnikům snížil odvody jen nepatrně. Změny by mohly proběhnout v roce 2010.