1. Pojištění domácnosti není totéž jako pojištění nemovitosti.

Každé kryje něco jiného. Vlastníte-li rodinný dům, budete potřebovat pojistit objekt, v němž se domácnost nachází, i domácnost samotnou. To platí také pro obyvatele panelových a bytových domů.

Správně nastavené pojištění majetku ochrání vaši domácnost. Pomůžeme s výběrem

„Řada majitelů bytů vůbec neví, zda a jak mají pojištěný bytový dům, či panelák, v němž bydlí. Skutečnost bohužel bývá taková, že při snaze ušetřit některá společenství vlastníků ta méně pravděpodobná rizika přehlížejí, a v případě, že dojde k rozsáhlému poškození domu, nepokryje vyplacené pojistné plnění vzniklou škodu v plné výši,“ říká Marek Orawski, spoluzakladatel a spolumajitel První klubové pojišťovny.

2. Jako vlastníci bytu máte právo znát celý obsah pojistné smlouvy domu, ve kterém se nachází, a proto byste měli znát nejen rozsah krytí a limity plnění, ale také stáří pojistné smlouvy.

Právě zastaralé smlouvy, v jejichž rámci sjednané pojištění dávno neodpovídá aktuální hodnotě majetku, ve většině případů nepokryjí vzniklé škody. Vyplatí se proto smlouvu přibližně jednou za dva až čtyři roky aktualizovat.

„U smluv je podstatné, aby byly flexibilní, musí být snadné je změnit, zrušit, navýšit nebo snížit,” doplnil Orawski.

3. Máme sklon pojišťovat si rizika, která si dokážeme snadno představit. Jenže skutečné nebezpečí pro rodinné finance představují hlavně škody, které si raději ani nepřipouštíme. 

Pojištění budov a domácností by se mělo vztahovat nejen na živelné pohromy. Srovnatelnou škodu může způsobit lidské zavinění, ztráta vody, únik páry, nepřímý úder blesku, přepětí, indukce nebo třeba i napěťová špička.

4. Voda může udeřit kdekoli.

Ti, kdo nebydlí u řeky, riziko poškození nemovitosti vodou často podceňují. Pozorně se proto podívejte, jaké případy vám pojištění kryje a vztahuje se také na únik vody. Kryje také vylití vody z břehů vodních toků nebo vodních nádrží, po bleskových nebo dlouhotrvajících deštích, v čase tání sněhu, ale také zda kryje zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí.

5. Další živly versus zloději.

Živelní události jednoznačně nepatří mezi nejčastější původce škod, těmi jsou právě zloději. Bývají však těmi zdaleka nejničivějšími.

Pozor, pojišťovny si definují jednotlivé pojmy jako "oheň", "povodeň", "záplava", "úder blesku" a další v pojistných podmínkách. Dobře si je pročtěte, abyste mohli zůstat klidní. A zajistěte svůj dům či byt proti zlodějům.

6. Neznalost tzv. výluk.

Nejběžnější jsou výjimky na škody způsobené povodní, záplavou, krádeží či vandalismem, škody způsobené pod vlivem alkoholu a drog a v neposlední řadě škody způsobené teroristickým útokem nebo válečnými událostmi.

“Co se výluk týče, existuje nějaký standard na trhu, od kterého se z hlediska rozsahu krytí některé pojišťovny odchylují. Jejich pojistné produkty jsou v daných ohledech ořezané a ve výsledku toho nekryjí moc,” říká Orawski z První klubové pojišťovny.

7. Drahá pojistka nerovná se kvalitní.

Systém výluk, krytí a limitů bývá u mnoha pojišťoven velmi komplikovaný. Kvalitní pojištění domácnosti a budov poznáte mimo jiné podle dobře nastavených limitů. Řada pojišťoven nabízí krytí do 300 000 korun, jenže vybavení domácnosti většiny lidí je často mnohem dražší. Podle doporučení České asociace pojišťoven by pojistná částka standardně vybavené domácnosti měla být minimálně deset tisíc korun na metr čtvereční.

8. Podpojištění a přepojištění.

Základem je správné nastavení pojistné částky. „Ta by měla odpovídat sumě, za kterou jste schopni budovu či byt znovu obnovit ve stejné kvalitě, jakou má dnes. Nezapomeňte do ní zahrnout i příslušenství kolem budovy. Naopak do ní nezapočítávejte cenu pozemku,“ upozorňuje David Kučera, finanční poradce Partners.

V pojištění domácnosti by mělo být zahrnuto vše, co máte doma a co potřebujete, včetně vnitřních stavebních součástí bytu. „Pojistná částka by měla odpovídat pojistné hodnotě všech věcí se zohledněním stáří jednotlivých věcí, míry jejich opotřebení anebo jejich umělecké hodnoty, jinak se v případě pojistné události vystavujete riziku podpojištění a tím možného snížení pojistného plnění,“ konstatuje Kučera.

Podle průzkumu České asociace pojišťoven 51 procent pojištěných nikdy neaktualizovalo ve svých smlouvách sjednané pojištění majetku. 

9. Pozor na pojištění cenností.

Každá pojišťovna definuje cennosti trochu jinak, a tak je předně dobré zkontrolovat, co všechno mezi ně patří a jaká jsou pravidla pro výplatu plnění. Pojišťovny zohledňují míru zabezpečení cenností – a plnění za odcizení zvlášť drahých věcí vám vyplatí jen v případě, že je máte uložené v domácím trezoru.

10. Vyšší spoluúčast zlevňuje pojištění.

To platí i u dalších typů pojištění. Spoluúčast samozřejmě volte podle toho, jakou škodu byste ještě zvládli bez větších problémů zaplatit ze svého. Pravdou ale je, že vyšší spoluúčast vám může pojištění výrazně zlevnit a v dlouhodobém horizontu ušetřit desetitisíce korun.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.