Přinášíme žebříček absolutních vítězů a regionálních vítězů z pohledu ambulantních a hospitalizovaných pacientů. V rámci projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů, zaměstnanců nemocnic a finanční zdraví nemocnic.

Absolutní vítěz projektu Nemocnice ČR 2017
1. místo: Nemocnice Písek, a.s.

2. místo: ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

3. místo: Vojenská nemocnice Olomouc

Výstupy tohoto projektu byly zpětně poskytnuty manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.

Otázky pro ředitele tří nejlepších nemocnic roku 2017
1. Loni se vaše nemocnice umístila mezi prvními třemi v celostátním hodnotícím projektu HealthCare Institutu „Nejlepší nemocnice ČR 2017“. Co to pro vás znamenalo?

2. Nemocnice byly komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech: bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů, zaměstnanců a finanční zdraví nemocnic. Na co u vás kladete největší důraz?

3. Kde máte podle vás rezervy? Co byste rádi zlepšili?

Nemocnice Písek, a.s., MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva a ředitel

Jiří Holan, ředitel Nemocnice Písek1. Ohodnocení bylo primárně příjemnou záležitostí. Externí subjekty potvrdily práci píseckých zdravotníků a ostatních v nemocnici jako hodně dobrou. Jde o signál pro veřejnost, že mají ve svém regionu kvalitní nemocnici, pro lidi uvnitř, že jde o finančně stabilní instituci, a je to i pozitivním signálem pro absolventy lékařských fakult i zdravotních a zdravotnických škol. Pro mne to znamenalo utvrzení, že jdeme s kolegy správnou cestou.

2. Já osobně dnes kladu velký důraz na názor zaměstnanců a finanční zdraví nemocnice. Personalistika je z pohledu řízení zdravotnického zařízení našeho typu klíčovou disciplínou. A tu nemůžete dělat dobře, nemáte-li vedle medicínských souvislostí také finanční prostředky.

3. Hledáme parkovací místa, kultivujeme pracovní prostředí, pracujeme s komunikací lidí, vzděláváme se… Nemůžeme si zcela volně vybírat spolupracovníky, neboť trh práce je nemá.

Ztrácíme stále značně času v jednání s lidmi hloupými, nebo obecně zlými, mnohdy ale s vlivem, což nám pak bere potenciál radovat se z věcí dobrých a být šťastnějšími. Myslím ale, že k velké části změn bych musel mít Arabelin prsten.

ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha, prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel

Miroslav Zavoral, ředitel Vojenské fakultní nemocnice Praha.1. Každé umístění na předních příčkách v hodnoticích projektech, jako je vámi zmiňovaná Nejlepší nemocnice, nebo Bezpečná nemocnice či Kvalita očima pacientů, je potěšující a také zavazující. Pozitivně hodnocené výsledky práce ÚVN nás zároveň motivují pokračovat v naší práci se stejnou rozhodností, úsilím a nasazením.

2. Každá ze zmiňovaných oblastí je významná, jsou vzájemně propojené. Nelze říci, že na některou klademe největší důraz. Naše společná práce vede k hlavnímu cíli – poskytovat špičkovou a bezpečnou péči všem pacientům při udržení zdravé ekonomiky nemocnice.

3. Myslím si, že se v naší nemocnici snažíme odvádět dobrou práci. Stále samozřejmě plánujeme rozvoj, modernizaci přístrojového vybavení, zdokonalujeme medicínské postupy, vzděláváme se, zpříjemňujeme prostředí.

Vím, že by si pacienti přáli například kratší čekací doby na některých pracovištích, také bychom potřebovali rozšířit parkovací kapacitu, nemocnice by si zasloužila vybudování nových chodníků a mnohé další. Na všem pracujeme, ovšem nejsou to záležitosti, které lze vyřešit mávnutím kouzelného proutku.

Vojenská nemocnice Olomouc, plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel

plk. gšt. MUDr. Martin Svobodaředitel nemocniceVojenská  nemocnice Olomouc1. Vnímám to jako spravedlivé ohodnocení obětavé a vysoce kvalitní práce zaměstnanců Vojenské nemocnice Olomouc. Ocenění potěšilo a nepochybně je i výbornou reklamou nejen pro nemocnici, ale i pro Armádu České republiky a ministerstvo obrany, které nemocnici zřizuje. Ovšem také je to i závazek do budoucna, jehož potvrzení či naplnění není snadné.

2. Prioritní je pro nás spokojenost pacientů, která stojí úplně na začátku všeho ostatního. Domníváme se, že spokojený pacient se k nám ve chvíli, kdy to bude potřebovat, rád vrátí. Nespokojený pacient je naopak naší ztrátou. Pokud bychom to zvulgarizovali pouze na ekonomickou stránku věci, tak zhruba platí, že ošetřený pacient je pro naši nemocnici finančním příjmem zprostředkovaným zdravotní pojišťovnou.

Pacient se dnes již mnohdy může chovat jako klient, a pokud si na základě dobré zkušenosti nebo kladné reference zvolí naši nemocnici, vyplatí se nám to: spokojený pacient vede k finančnímu zdraví nemocnice a finanční zdraví je nezbytnou podmínkou nejen pro budování příjemného pracovního prostředí, ale i pro slušné ohodnocení zaměstnanců a tedy jejich spokojenost. Velmi mne potěšilo vysoké hodnocení našich spolupracovníků, v hodnocení spokojenosti zaměstnanců jsme se v regionu umístili na prvním místě.

4. Trvalou snahou je zlepšení organizace práce tak, aby se pacientovi při zachování vysoké kvality a dostupnosti péče ušetřilo co nejvíce času a nemocnici přineslo patřičný benefit, a to pokud možno bez zvýšení nákladů. Jinými slovy, chceme co nejlépe využít stávající personál, přístroje a prostory, a to bez poklesu kvality a kvantity péče, a tam, kde to bude třeba, investovat do adaptací.

Vzhledem k proměnlivým podmínkám úhrady péče je to nekončící a dynamická záležitost s vysokou mírou nejistoty, zda vše, co činíme, bude mít očekávaný efekt. Do budoucna chceme zásadně zlepšit úroveň a možnosti rehabilitace. Do této kategorie spadá i snaha prosadit možnost předatestačního vzdělávání našich lékařů v co největší míře v rámci naší nemocnice. A také lze pořád pracovat na úrovni komunikace s pacientem a vstřícnosti.

Vítězné nemocnice projektu v rámci kraje podle ambulantních pacientů (hlasovalo 32 353 ambulantních pacientů nemocnic):

Hl. m. Praha
Thomayerova nemocnice

Jihočeský kraj
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Jihomoravský kraj
Nemocnice Blansko

Karlovarský kraj
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v K. Varech

Královéhradecký kraj
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové

Liberecký kraj
Nemocnice Tanvald, s.r.o.

Moravskoslezský kraj
Nemocnice Podlesí a.s.

Olomoucký kraj
Nemocnice Šumperk a.s.

Plzeňský kraj
Domažlická nemocnice, a.s.

Středočeský kraj
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ústecký kraj
VITA, s.r.o., Městská nemocnice Duchcov

Vysočina
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s., Mostiště

Zlínský kraj
Vsetínská nemocnice a.s.

(Poznámka: Pardubický kraj nebyl hodnocen)

Vítězné nemocnice projektu v rámci kraje podle hospitalizovaných pacientů (hlasovalo 53 327 hospitalizovaných pacientů nemocnic):

Hl. m. Praha
Thomayerova nemocnice

Jihočeský kraj
Nemocnice Písek, a.s.

Jihomoravský kraj
SurGal Clinic s.r.o.

Karlovarský kraj
NEMOS PLUS s.r.o., Nemocnice Ostrov

Královéhradecký kraj
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Liberecký kraj
Nemocnice Tanvald, s.r.o.

Moravskoslezský kraj
Karvinská hornická nemocnice a.s.

Olomoucký kraj
Vojenská nemocnice Olomouc

Plzeňský kraj
Klatovská nemocnice, a.s.

Středočeský kraj
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ústecký kraj
VITA, s.r.o., Městská nemocnice Duchcov

Vysočina
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s., Mostiště

Zlínský kraj
Vsetínská nemocnice a.s.

(Poznámka: Pardubický kraj nebyl hodnocen)