Ve druhém čtvrtletí se průměrná mzda v ČR zvýšila o 7,6 procenta na 29 346 korun. Reálně – tedy po zohlednění vyšší inflace – to znamená navýšení o 5,3 procenta. Tak rychle rostly mzdy reálně naposledy v roce 2007.

„Samozřejmě, že průměr je jen průměr a nedosáhnou na něj dvě třetiny zaměstnanců, ale to neznamená, že se lépe nevede i této většině. Mediánová mzda se totiž zvyšovala ještě rychleji - o 8,2 procenta. To znamená, že rychleji rostly právě nejnižší mzdy,“ upozorňuje analytik  Československé obchodní banky (ČSOB) Petr Dufek. 

Zásluhu na současném rychlejším růstu mezd má především silný ekonomický růst vytvářející volná pracovní místa takřka rekordním tempem. Na trhu práce se prohlubuje nesoulad mezi dostupnými zaměstnanci a nabídkou míst, takže firmy jsou nuceny si stále více zaměstnance předcházet nebo přetahovat. 

Zapomenout nelze ani na faktor minimální mzdy, respektive zaručených mezd, které se letos zvyšovaly zhruba o 11 procent. Nakonec zvýšení mezd v odvětví ubytování a stravování o téměř 16 procent nelze zdůvodnit jen vyšší poptávkou po těchto službách, ale právě posunem minimální mzdy hojně využívané v této části ekonomiky. 

A stranou nezůstal ani veřejný sektor, kde se konkrétně ve veřejné správě přidávalo skoro 9 procent, zatímco školství zůstalo téměř na chvostu celé ekonomiky. 

Mzdy v české ekonomice nasadily tempo, které se nejspíše udrží i ve zbytku letošního roku. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se zmírnil přetlak na trhu práce, a tak firmy budou muset o zaměstnance stále více „bojovat“.

Pro zaměstnance to znamená další růst životní úrovně, respektive příležitostí pro vyšší spotřebu i investice. Rovněž ovšem bude třeba počítat i s tím, že s vyšší poptávkou přijde i vyšší inflace. Zvláště ve službách spojených s bydlením.  

„Pro ČNB dnešní číslo znamená další známku toho, že česká ekonomika nabrala téměř neuvěřitelné tempo, a že se prostor pro brzké zvýšení sazeb se zcela otevřel,“ dodává Dufek.