Pokuty za více než 22 milionů korun rozdala v loňském roce Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzeňském kraji. Jednou z více než tří set pokut byla šestapůlmilionová sankce pro pražskou firmu OMGD, s. r. o., která v Kaznějově na Plzeňsku neoprávněně nakládala s odpadem, aniž by k tomu měla oprávnění. Jednalo se zároveň o vůbec největší pokutu, kterou inspektoři v České republice loni uložili.

„Jednalo se o areál bývalé chemičky v Kaznějově. Firma tam neoprávněně nakládala s 15 tisíci tunami demoličních odpadů, které vysoce překračovaly limity povolené pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu,“ uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Další vysoká pokuta v kraji, konkrétně 1,9 milionu korun, padla rovněž kvůli porušení zákona o odpadech. „Dostala ji pražská firma S+S SLUŽBY, s. r. o., za to, že na terénní úpravy pozemků v katastru obcí Senec a Tymákov na Plzeňsku využila nejméně šest tisíc tun stavebních odpadů, přestože jejich složení neodpovídalo limitům stanoveným vyhláškou,“ řekla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Petra Horčicová. Celorepublikově se jednalo o třetí nejvyšší uloženou sankci.

Znečištěná voda do kanalizace

Pokutu převyšující milion korun pak inspektoři vyměřili též firmě AGROŽIV Sdružení zemědělců, s. r. o. Firma totiž odebrala více 35 tisíc kubíků podzemní vody pro napájení skotu na farmě u Tasnovic na Domažlicku.

Pokutu půl milionu korun za vypouštění předčištěných splaškových a technologických odpadních vod do dešťové kanalizace v Klenčí pod Čerchovech dostala firma STEATIT, s. r. o. Nejednalo se navíc o první sankci pro tuto firmu. „Již v minulosti jsme zde uložili pokuty ve výši 655 tisíc korun,“ doplnila Horčicová.

Petice kvůli zápachu

Firmě ELRON CZ, s. r. o., uložili inspektoři čtyřsettisícovou pokutu kvůli nesprávné manipulaci se zakládkami v prostoru, který zde zůstal po těžce uhlíZdroj: ČIŽPDíky petici obyvatel kvůli zápachu se inspektoři též vydali na kontrolu do Zbůchu na Plzeňsku. Firmě ELRON CZ, s. r. o., nakonec uložili čtyřsettisícovou pokutu kvůli nesprávné manipulaci se zakládkami v prostoru, který zde zůstal po těžce uhlí. Problémem byl nejen zápach, ale také ohrožení podzemních vod vlivem průsaku výluhů.

Kvůli úniku kouře do ovzduší při provozování elektrických obloukových pecí dostala pokutu 220 tisíc korun fabrika v Hrádku u Rokycan, která patří firmě Válcovny trub Chomutov, a. s. Únik kouře způsobily netěsnosti na boční stěně haly elektrocentrály.

Vykáceli les, který nezalesnili

Firma Skogar, s. r. o. v Dobroticích u Chanovic na Klatovsku nezalesnila holiny po úmyslné mýtní těžbě. Inspektoři vyměřili firmě pokutu 239 tisíc korun. Společnost se mezitím přejmenovala na  JT COMPANY, s. r. o.Zdroj: ČIŽPDalší významný případ, kterým se zabývali krajští inspektoři ČIŽP, se týká firmy Skogar, s. r. o. V Dobroticích u Chanovic na Klatovsku totiž společnost nezalesnila holiny po úmyslné mýtní těžbě. I když zde inspektoři o pět měsíců prodloužili lhůtu pro zalesnění pozemku, firma ji nedodržela a pozemek nezalesnila. Proti pokutě 239 tisíc korun společnost podala odpor a mezitím se ještě přejmenovala. Pokuta je tak nyní vymáhána po "nové" firmě JT COMPANY, s. r. o.

V Plzeňském kraji bylo za celý loňský rok provedeno více než čtrnáct set kontrol, v celé republice pak téměř 16 tisíc, což je o dvě stě více než loni. Co se týče znečišťování životního prostředí, zlepšila se podle ředitele ČIŽP morálka velkých podniků, které inspekce ze zákona kontroluje jednou za tři roky. Přispěla k tomu i poměrně přísná evropská legislativa, která přírodu více chrání.