Kuřáci jsou zodpovědní za 37 procent odpadu na plážích evropských moří. Druhé místo patří víčkům, brčkům a míchátkům nápojů. To by se mělo do deseti let změnit, neboť všechny obaly v Evropské unii by do té doby měly být recyklovatelné a členské státy by měly zajistit sběr 90 procent PET lahví. 

Světové oceány si však tak rychle neoddechnou. Každý rok v nich podle odhadů OSN přibude na osm milionů tun plastových odpadků. To odpovídá například jednomu nákladnímu vozu plného odpadků každou minutu. Podle každoročních dobrovolnických sběrů odpadků na plážích také v nich nejčastěji končí cigaretové filtry. Při loňském celosvětovém sběru odpadu pořádaném americkou nevládní organizací Ocean Conservancy se jich na pobřežích vysbíralo více než 2,4 milionu.

Plastové odpadky na evropských plážíchZdroj: Evropa v datech

„Na březích Černého moře představují nedopalky 53 procent z celkového množství plastových odpadků. Zbytky cigaret jsou posety i pláže Středozemního moře, kde tvoří téměř třetinu,“ uvedl Jan Krupička z analytického projektu Evropa v datech.

Zátěž pro ekologii i ekonomiku

Na pobřeží severovýchodní části Atlantického oceánu se nejčastěji nacházejí rybářské vlasce a provázky. U Baltského moře zase obaly od brambůrků či sladkostí a plastové tašky.

Významnou kategorií odpadků jsou jednorázové plasty pro přenášení nebo konzumaci nápojů. Víčka, brčka, míchátka, láhve a kelímky dohromady tvoří asi šestinu plastového odpadu na evropských plážích. Plastové tašky pak představují necelých pět procent a obaly od brambůrků a sladkostí zhruba čtyři procenta.

Odpady se do oceánů dostávají ze skládek, skrz toky řek a odvodňovací kanály, při povodních, rybaření či těžbě, anebo je odhodí lidé na plážích. Plastové odpady přitom neohrožují jen živočichy, rostliny nebo lidský organismus, ale mají negativní vliv i na ekonomiku. Čištění pláží je nákladné, a pokud se plasty nerecyklují nebo jinak nevyužívají, plýtvá se cennými materiály. Také kvůli tomu se v Evropské unii už od roku 2021 nebudou moci prodávat jednorázové plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, vatové tyčinky nebo polystyrenové krabičky na jídlo.