Kuřáci jsou zodpovědní za 37 procent odpadu na plážích evropských moří. Druhé místo patří víčkům, brčkům a míchátkům nápojů. To by se mělo do deseti let změnit, neboť všechny obaly v Evropské unii by do té doby měly být recyklovatelné a členské státy by měly zajistit sběr 90 procent PET lahví. 

Světové oceány si však tak rychle neoddechnou. Každý rok v nich podle odhadů OSN přibude na osm milionů tun plastových odpadků. To odpovídá například jednomu nákladnímu vozu plného odpadků každou minutu. Podle každoročních dobrovolnických sběrů odpadků na plážích také v nich nejčastěji končí cigaretové filtry. Při loňském celosvětovém sběru odpadu pořádaném americkou nevládní organizací Ocean Conservancy se jich na pobřežích vysbíralo více než 2,4 milionu.

Plastové odpadky na evropských plážích

„Na březích Černého moře představují nedopalky 53 procent z celkového množství plastových odpadků. Zbytky cigaret jsou posety i pláže Středozemního moře, kde tvoří téměř třetinu,“ uvedl Jan Krupička z analytického projektu Evropa v datech.

Zátěž pro ekologii i ekonomiku

Na pobřeží severovýchodní části Atlantického oceánu se nejčastěji nacházejí rybářské vlasce a provázky. U Baltského moře zase obaly od brambůrků či sladkostí a plastové tašky.

Významnou kategorií odpadků jsou jednorázové plasty pro přenášení nebo konzumaci nápojů. Víčka, brčka, míchátka, láhve a kelímky dohromady tvoří asi šestinu plastového odpadu na evropských plážích. Plastové tašky pak představují necelých pět procent a obaly od brambůrků a sladkostí zhruba čtyři procenta.

Odpady se do oceánů dostávají ze skládek, skrz toky řek a odvodňovací kanály, při povodních, rybaření či těžbě, anebo je odhodí lidé na plážích. Plastové odpady přitom neohrožují jen živočichy, rostliny nebo lidský organismus, ale mají negativní vliv i na ekonomiku. Čištění pláží je nákladné, a pokud se plasty nerecyklují nebo jinak nevyužívají, plýtvá se cennými materiály. Také kvůli tomu se v Evropské unii už od roku 2021 nebudou moci prodávat jednorázové plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, vatové tyčinky nebo polystyrenové krabičky na jídlo.