Lidé, kteří jsou zaměstnáni ve firmách věnujících se zábavní a rekreační činnosti, kam vedle soukromých muzeí a uměleckých profesí patří i sázkové kanceláře, kasina či sportovní kluby, si tak v prvním čtvrtletí vydělávali v průměru 35 257 korun hrubého, o 8106 Kč více než před rokem.

InfografikaNejvětší výdělky ovšem, jako ostatně pravidelně, mají lidé pracující v peněžnictví a pojišťovnictví, v IT a v telekomunikacích. V bankách a pojišťovnách to bylo v průměru 62 100 korun.

Blahobyt zaměstnanců v těchto odvětvích je ovšem často pouze zdánlivý. Na průměrnou mzdu totiž většinou dosáhne pouze třetina zaměstnanců. O skutečných výdělcích proto lépe vypovídá medián mzdy, kdy polovina zaměstnanců bere stejnou nebo vyšší částku.

„Z tabulek mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví (17 139 korun) a informační a komunikační činnosti (15 817 korun),“ konstatuje analýza ISPV. Průměr v těchto odvětvích tak ženou nahoru hlavně nejvyšší mzdy.

Pohoda ve státním

Průměrný hrubý výdělek je podle ISPV v Česku 34 434 korun. Výše se přitom vyšplhaly ve veřejné sféře než v soukromých firmách. „Průměrný měsíční plat v platové sféře byl o 1027 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře,“ uvádí materiál. To je dáno nižším podílem vysokoškoláků pracujících v soukromých firmách.