Problémy s dluhy řešila roky paní Jana ze Šumperska. „Když jsem skončila školu, neměla jsem dobré období. Byla jsem dlouho v evidenci úřadu práce a občas pracovala na černo. Brigády mi později zabíraly docela dost času, a tak jsem schůzku na úřadu práce sem tam vynechala. Postupem času jsem na ně přestala chodit úplně, zákonitě mě tak z evidence vyřadili. Neřešila jsem to. Vůbec mě nenapadlo, že jednoho dne budu dlužit na zdravotním pojištění a penále takovou sumu,“ řekla.

Že nebude schopna dluhy splácet, si nepřipouštěla až do chvíle, kdy na dveře bytu zazvonil exekutor. Během pár hodin přišla o všechno. „Byla jsem úplně bez motivace a chuti to řešit. Jenže pak jsem poznala mého přítele. Styděla jsem se před ním a chtěla jsem mu dokázat, že spolu můžeme normálně spořádaně žít,“ svěřila se.

Našla si práci, ale i přes přesčasy jí při splátkách exekucí nezbývalo dost peněz na to, abych si s přítelem mohla dopřát prodloužený víkend nebo dovolenou. Mzdová účetní ji jednoho dne propojila se sociální pracovnicí z Místní akční skupiny Horní Pomoraví, která v Hanušovicích provozuje dluhovou poradnu. Pracovnice ji loni na podzim informovala o možnosti využít Milostivé léto.

Kateřina Perknerová
Na exekuce milostivě

V jeho rámci se může dlužník zbavit exekucí tím, že uhradím jen původní dluh a administrativní poplatek. Stát po dobu jeho trvání odpouští dlužníkům veškeré sankce a úroky z prodlení. Ty u paní Jany činily přes devadesát procent celkového dluhu. Původní dlužná částka na pojištění dělala v jejím případě zhruba dvanáct tisíc korun, kvůli penále, úrokům z prodlení a administrativním poplatkům narostla na více než sto tisíc.

Během Milostivého léta stačilo zaplatit původní dvanáctitisícový dluh. „Peníze se mi povedlo dát dohromady. Sociální pracovnice z MAS Horní Pomoraví vyřídila vše potřebné a pak jsme v rámci Milostivého léta poslaly částku na účet exekutora. Do dvou měsíců byly všechny exekuce zastaveny a já byla konečně volná. Táhlo mi na čtyřicet a poprvé v životě jsem se mohla svobodně rozhodnout, jak s celou svou mzdou naložím. Ten pocit, kdy jsem si po letech zřídila svůj vlastní bankovní účet beze strachu z blokace, byl nádherný. A na dovolené už jsme také byli,“ popsala paní Jana.

Akce Milostivé léto se konala od října 2021 do letošního ledna. Stát se dluhovou amnestii rozhodl zopakovat, a to od 1. září do 30. listopadu 2022.

Závazky vůči veřejnoprávním věřitelům

„První podmínkou uplatnění Milostivého léta je, aby se jednalo o závazek vůči veřejnoprávnímu věřiteli. Spadají sem například zdravotní pojišťovny, České televize, ČEZ, Český rozhlas, krajské nemocnice nebo městské dopravní podniky. Může se také jednat o dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokutu za jízdu na černo a podobně,“ informovala Ladislava Kubišová, insolvenční a dluhová poradkyně organizace Člověk v tísni.

Další podmínkou je, aby dluh vymáhal soudní exekutor a aby se jednalo o exekuci zahájenou před 28. říjnem 2021.

Dluhy nejsou nic příjemného.
Milostivé léto se vrací. Stát umožní části dlužníků splatit závazky bez úroků

Dlužník uplatní Milostivé léto tak, že v termínu od 1. září písemně informuje exekutora, že chce Milostivé léto využít. Uhradí jistinu dluhu a snížené náklady exekuce v částce 1.815 korun. Pokud se tak stane do 30. listopadu 2022, soudní exekutor je povinen exekuci zastavit a dluh přestane existovat.

Život v dluhu

Podle aktuálních dat Exekutorské komory je například jen v Olomouckém kraji v exekuci 35 tisíc lidí. To je zhruba pět a půl procenta obyvatel. Tento podíl se však velmi liší podle lokalit. Zatímco v Lošticích nebo Moravičanech podíl lidí v exekuci nedosahuje ani tří procent zdejší populace, v Hanušovicích a Moravském Berouně je to jedenáct procent, ve Vidnavě třináct a ve Starém Městě je v exekuci každý čtvrtý místní obyvatel.

Dlouhodobý život v předlužení a exekucích má řadu negativních dopadů. Lidem znemožňuje normální ekonomické fungování, podporuje šedou ekonomiku, způsobuje problémy dětem dlužníků, ale přispívá také k radikalizaci společnosti.