„Ačkoli se ve světě i u nás psalo, že zmíněné problémy lze svalovat na kategorii e-cigaret jako celek, instituce ve Spojených státech považují podle dostupných informací za hlavní problém acetát vitamínu E používaný do náplní e-cigaret s obsahem THC, a to ve výrobcích často pocházejících z ilegálního trhu. U našich vlastních výrobků ani u jiných legálně dostupných na našem trhu není díky regulaci důvod k obavám,“ říká Petr Šebek, ředitel komunikace společnosti Philip Morris, a dodává: „Ukazuje to, jak naléhavá je potřeba mluvit o alternativách cigaret a o jejich roli pro snižování škod z kouření na základě faktů a nikoli domněnek či předsudků.“ Petr Šebek v rozhovoru odpovídá i na další otázky týkající se e-cigaret.

Veřejnost mnohdy nerozeznává rozdíl mezi zařízeními na zahřívaný tabák a e-cigaretami.
A přitom je rozdíl zásadní. Zahřívané tabákové výrobky využívají elektronický systém pro zahřívání přírodního tabáku. Tím, že tabák nehoří, ale pouze se zahřívá, nevzniká cigaretový dým s tisíci škodlivin, ale aerosol. I u e-cigaret vzniká pára, ale zahříváním tekutiny s obsahem nikotinu a příchutí. V obou těchto případech tedy nejde o kouření, ale o inhalování či vapování aerosolu.

Smyslem zahřívání tabáku je odvést kuřáka od klasických cigaret, kde se uvolňuje nikotin spalováním při teplotách okolo 800 stupňů, což vytváří kouř a popel.
Při tom se uvolňuje přes sedm tisíc látek a o stovkách z nich je známo, že jsou škodlivé. Abych to uvedl na přesnou míru. Kouření škodí zdraví, to ví každý. Nejlepší je tedy vůbec s kouřením nezačínat. A pokud už člověk kouří, pak je nejlepší variantou přestat kouřit i užívat nikotin. Ovšem ne každý to dokáže, a proto tu jsou alternativy méně škodlivé. K nim patří zmíněný zahřívaný tabák, nebo elektronické cigarety. I odborníci se shodují, že se u nich neuvolňuje většina škodlivých látek obsažených v kouři z cigaret. Naše bezdýmné výrobky jsou podloženy rozsáhlými vědeckými poznatky včetně klinických studií.

Tedy tak trochu ošálit kuřáka.
Tak bych to nenazval. Jde o to, dospělému kuřákovi, který by jinak nepřestal, nabídnout takový rituál, který kouření nahradí, ovšem za významného snížení rizika oproti cigaretám. Na rozdíl od situace před několika lety to dnes již je možné, protože bezdýmné alternativy jsou na trhu dostupné. Jak říká naše generální ředitelka, v jedenadvacátém století už nikdo kouřit nemusí. Opět ale připomínám, že ani bezdýmné výrobky nejsou bez rizika. Nejlepší volbou je přestat s kouřením a nikotinem zcela.

Což není jednoduché.
Důvodů, proč lidé kouří, je mnoho. Také je známo, co je hlavním problémem. Není to nikotin, který, ačkoli je návykovou látkou, není zdrojem vzniku a rozvoje nemocí způsobených kouřením. Tím jsou právě škodliviny uvolňované spalováním. Teoreticky se již dlouho vědělo, že odstraněním spalování z té rovnice by mohlo dojít ke snížení rizika. Trvalo ale dlouho, než se podařilo vyvinout technologii, která by to uspokojivě dokázala, a pak nasbírat data potřebná pro důkaz, že skutečně dochází ke snížení rizika pro zdraví. Abychom mohli mluvit o snižování škod z kouření ve větším měřítku, musí být splněny dvě podmínky. První, že nabízené alternativy cigaret budou mít skutečně vědecky podložené snížení škodlivosti. Druhou pak, že kuřákům tyto alternativy zcela nahradí cigarety. Tímto směrem naše firma věnuje své kapacity a energii.

Jak to chcete dokázat?
Celosvětově roste shoda odborníků na tom, že právě bezdýmné alternativy jsou slibnou cestou do budoucnosti, jak snížit škody spojené s kouřením. Proto by kuřáci měli mít přístup k těmto alternativám a k pravdivým informacím o nich. Naše společnost tedy přišla s mezinárodní iniciativou UNSMOKE, jejímž smyslem je přinést dospělým kuřákům informace a vyvolat diskusi. Důležitá je ale i role okolí. Rozhodnutí přestat, nebo alespoň něco změnit, začíná odhodláním a blízcí by měli dotyčného podporovat. Ať už jde o rodinu, přátele či kolegy v zaměstnání. Naším cílem je tedy vyvolat diskusi na základě výzvy: „Pokud nekouříš, nezačínej. Pokud kouříš, přestaň. Pokud nechceš, nebo nedokážeš přestat, existují pro tebe lepší alternativy než cigarety.“ To je to, oč nám jde. UNSMOKE nebude nikdy upřednostňovat konkrétní značku, jde nám o vyvolání diskuse.

Jak bude kampaň vypadat?
Chceme především upozorňovat na výhody života bez kouře. Přinášet tipy, jak ho dosáhnout. A také představit příběhy konkrétních lidí, kteří to dokázali. Ať už přestali kouřit zcela, nebo se klasických cigaret vzdali prostřednictvím zmíněných alternativ, mohou k podobnému kroku inspirovat další. Příběhy budou na webových stránkách UNSMOKE, ale roli mohou sehrát i novináři, média a odborníci. Budeme rádi, když se rozběhne skutečný dialog založený na faktech a nikoli předsudcích, či obviňování, ať už nás jako firmy nebo samotných dospělých kuřáků.

Philip Morris je fabrika na výrobu cigaret. Vy teď nabádáte kuřáky, aby přestali kouřit. Nepodřezáváte si větev?
Může se to tak zdát. Ale my věříme, a máme k tomu dostatek vědeckých dat, že bezdýmné výrobky jsou lepší alternativou, než cigarety. Proto chceme dospělé kuřáky inspirovat ke změně. To je rozdíl mezi námi ve Philip Morris International a ostatními výrobci cigaret. My jsme veřejně vyhlásili, že chceme jednou skončit s výrobou cigaret.

Proč to tedy neuděláme hned?
Kdyby se tak ale stalo ze dne na den, nikdo tím nic nezíská, protože poptávka po cigaretách tu bude pořád a naše konkurence nás ráda zastoupí. Pokud nezměníme dospělé kuřáky a jejich volbu, podaří se málo.