Při rozhodování, kam exportovat, se na prvním místě nabízí Německo. Je to sousední stát, a navíc nejsilnější evropská ekonomika. Ve srovnání s Německem není exportní potenciál Francie ještě plně doceněný, přesto už dnes tvoří významný podíl ve struktuře vývozu českých firem.

Každý není stejný

Na co si dát pozor, jaká jsou specifika tamních trhů, v čem se liší bankovní systémy nebo jaké jsou zvyklosti při obchodních jednáních, na to se snažila odpovědět konference, kterou koncem října uspořádala agentura pro podporu exportu CzechTrade spolu s Komerční bankou v Brně.

„Německo má velký potenciál, hlavně pokud jde o dodávky pro automobilový průmysl a strojírenství vůbec,“ jmenoval největší šance pro české firmy generální ředitel Komerční banky Henri Bonnet. Zdůraznil, že čeští podnikatelé musejí počítat s faktem, že cokoliv ovlivní německou ekonomiku, zpožděně dopadne i na Českou republiku.

Ve Francii mají podle Bonneta exportéři šanci získat i zakázky pro koneč­né spotřebitele.

„Obě země se liší v proto­kolu obchodního jednání. Rozdíly jsou jasně patrné, když srovnáte chování nejvyšších politických představitelů obou zemí. Zatímco Angela Merkelová je spíše odměřená a uvážlivě volí každé slovo, Nicolas Sarkozy je mnohem emotivnější,“ uvedl Henri Bonnet.

Ani v jednom případě však podniky nemohou při obchodním jednání očekávat rychlé rozhodnutí.

Společný zájem

Náměstek ministra průmys­lu a obchodu Martin Tlapa konstatoval, že evropská ekonomika se nachází v těžkých dobách:

„Řecká krize se může rozšířit i do ostatních zemí. V každém případě platí, že stabilní eurozóna a pevná evropská měna je v zájmu všech.“

Hlavním důvodem krize je podle něj nezodpovědná politika vlád některých států a ztráta konkurenceschopnosti Evropy.

Předpověděl, že německý i francouzský trh se brzy změní: „Jedinou šancí českých firem, jak tam uspět, je zaměřit se více na výzkum a inovace.“ Konkurovat Asii ve výrobních nákladech totiž není možné.

Generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl se zaměřil na problematiku českého vývozu do Německa. Označil ho za poměrně úspěšný navzdory tomu, že obě ekonomiky jsou svou skladbou podobné, což je nevýhoda:

„Celková komparativní výhoda českých výrobců proti německým není moc velká. To, v čem jsme dobří, je to, co jsme okopírovali z Německa.“ Východiskem a šancí pro české firmy je podle něj soustředit se na odvětví, která se nerozvíjejí v cyklech, jako je například výpočtová technika nebo zdravotnictví.

Po konferenci jsme některé účastníky požádali o zhodnocení jejího přínosu.

Jan Halamíček, firma Halamíček Radomír Dendros, Zubří:

Naše firma se zabývá soustružením dřeva. Myslím, že je důležité získat přehled o tom , jak vlastně obchodovat v těchto zemích, seznámit se s možnostmi financování investic i zvyklostmi při vyjednávání. V minulosti jsme už s agenturou CzechTrade spolupracovali.

Tomáš Koužoušek, P-D Refractories, Velké Opatovice:

Obchodujeme i ve Spojených státech amerických a v Japonsku, ale naším hlavním teritoriem zůstává Německo. Podobné konference jsou dobré k tomu, abychom si čas od času doplnili informace o těchto trzích.

Tereza Lichovníková, Seven Sport, Ostrava­Hrabová:

Od podobných konferencí očekávám, že na nich získám praktické poznatky o tom, jaká jsou pozitiva a negativa, která nás můžou potkat, když budeme vyvážet do Německa nebo Francie.

Myslím si, že prostor pro uplatnění českých firem je velký. Šanci máme. Česká ekonomika je sice poměrně malá, ale otevřená.

MICHAL FILÍPEK