Studie výzkumného ústavu Prognos AG, který si zadala Bavorská průmyslová asociace, předpovídá celoněmecký nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, který země pocítí kolem roku 2030. V práci se hovoří až o 3,3 milionu lidí, kteří budou scházet průmyslu ve Spolkové republice. Nedostatek se bude týkat vysoce kvalifikovaných dělníků, techniků, zdravotníků a výzkumníků.

Jednou z příčin, o které se ve studii hovoří, je stárnutí německé populace napříč profesemi. Zkušení spějí k penzijnímu věku a za zády nemají mladší zálohu. „Výsledkem demografických změn se dotkne pracovního trhu velmi citelně, situace v příštích deseti až dvaceti letech se znatelně zhorší,“ říká pro The Local autor studie Oliver Ehrentraut.

Těžkosti nastanou i přes neustávající příliš pracovníků ze zahraničí. Přesto se spoluautoři studie, a to jak výzkumníci, tak experti zabývající se vývojem pracovního trhu, domnívají, že není pozdě na změny a že jak politická sféra, tak samotný německý průmysl mají možnosti a schopnosti negativní vývoj ovlivnit.

Především navrhují cíleným způsobem podporovat odborné vzdělávání mladých generací, aby lidé, kteří se budou zapojovat do práce, měli odpovídající schopnosti, které bude trh vyžadovat. Technologický pokrok přinese nejen nové profese, ale i jiný způsob organizace práce a to je nutné do přípravy příštích pokolení zaměstnanců zahrnout už nyní. Studie říká, že některé profese úplně zmizí, nebo po nich bude naprosto mizivá poptávka.

Stát a samozřejmě soukromý sektor by měl nejen ženám, ale i mužům, kteří se zapojí do výchovy malých dětí, měl vytvořit přechodné období, které by jim umožnilo se po rodičovské dovolené plynule vrátit do zaměstnání. Starší lidé by měli mít konkrétní motivaci, aby pracovali déle, než stanoví důchodový věk. A ti, kteří pracují jen na částečný úvazek, by měli být také motivováni, aby pracovali na plný úvazek.

Institut pro výzkum v oblasti zaměstnání (IAB) připomíná, že nedostatek pracovních sil se týká jen některých odvětví – strojírenství, automobilového průmyslu a IT.

Profese, které jsou v ohrožení, studie také zmiňuje: bezpečnostní sektor – nejrůznější hlídací a bezpečnostní agentury, za něž převezme úlohu moderní digitální technika včetně dronů; bude údajně méně řidičů nákladní aut, doručovatelů včetně kurýrních služeb. Také část pracovníků na prodejních pozicích vystřídají automaty. Ohroženi jsou také účetní, úvěroví a realitní makléři. Také je asi nahradí moderní digitální technologie.