ÚZSVM zveřejňuje dvakrát ročně seznam položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem. Z celkových 360 tisíc se v okrese Ústí nad Orlicí nachází 2659 položek. Většinou jde o pozemky. “Přibližně 1600 pozemků je v katastru nemovitostí zapsáno jako trvalý travní porost, orná půda, zahrada či ovocný sad. Následující pozemky jsou ostatní plochy, zastavěné plochy, lesy a v minimální míře jsou na seznamu budovy případně podíly na stavbách,” uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Finanční poradci doporučují s případným předčasným splacením hypotéky neotálet.
Předčasné splacení hypotéky by se mohlo v budoucnu prodražit. Není dobré čekat

Úřad tyto nemovitosti průběžně prošetřuje. “Přednostně se zaměřujeme na ty, jejichž nejasné vlastnictví brání obcím například při rozvoji veřejné infrastruktury, budování cyklostezek nebo inženýrských sítí,” řekla Tesařová.

Starosta obce Sruby Aleš Pecka uvedl, že pro obce je běžná praxe žádat si o pozemky. „Je to v našem zájmu, protože nemovitosti s neurčeným vlastníkem brzdí výstavbu,” potvrdil Pecka.

Do konce roku 2023

Orlickoústecký ÚZSVM převedl minulý týden jeden pozemek právě do vlastnictví obce Sruby. “Zažádali jsme o pozemek u školy, který patřil státu. Je to takový parčík, o který se už 30 let staráme. Státu je v podstatě k ničemu,” řekl Pecka.

Vysokoškolská kolej. Ilustrační snímek
Koleje jsou letos přeplněné. Kvůli pandemii univerzity zastavily opravy budov

Každý občan si ale může ověřit, zda na seznamu není majetek vedený přímo na něj. Seznamy jsou veřejně přístupné na webu úřadu a pravidelně jej zveřejňují i obce. “Občané, kteří se domnívají, že nalezli ve zveřejněných seznamech pro okres Ústí nad Orlicí majetek vedený na jejich příbuzného nebo přímo na ně, se mohou obrátit na naše pracoviště v Ústí nad Orlicí. Tam jim pracovníci řeknou, jaké dokumenty je potřeba nalézt a kde je vyhledat,” poradila Tesařová.

Na pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Orlicí bylo v letošním roce zatím podáno 33 žádostí o zahájení šetření. Úřad například prověřoval pozemek v Chocni.

“Žadatel byl přesvědčen, že jde o rodinný majetek. Doložil potřebné podklady a zjištěné údaje ukázaly, že se skutečně jedná o prarodiče žadatele. Následně podal žádost o dodatečné projednání dědictví,” sdělila Tesařová.

Peníze na účtech lidem ukusuje inflace.
Češi mají na účtech tři biliony. Prodělávají a ani růst sazeb jim nepomůže

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do konce roku 2023, majetek automaticky připadne státu. Po tomto datu by o případném vlastnickém nároku na nemovitost musel rozhodnout soud.

Ivana Syrovátková