Hypotéční úvěr představuje finanční zatížení rodinných financí často na 20 a více let, proto se stává trendem při nastavování životního pojištění i zohlednění úvěrového zatížení domácnosti. V praxi to značí nastavit pojistné částky tak, aby pojistka kryla i případné úvěry domácnosti. 

Cestovní pojištění. Ilustrační foto.
Pozor na výluky u cestovního pojištění! Můžou vás přijít draho

„Bohužel v ČR je stále většina pojistných smluv nastaveno na smrt úrazem, trvalé následky úrazu s pojistným plněním ve výši 100 tisíc korun a drobné úrazy či hospitalizace na 100 korun denně. Dokud se nic nestane, je vše ok. Většinou se stávají drobné úrazy, klient dostane pár tisíc a je spokojen. Pokud přijde závažnější věc, od pojišťovny nedostane nic a má existenční problémy,“ říká finanční poradce společnosti Partners Vladimír Weiss.

Hledáte kvalitní životní pojištění? Nezávazně vám poradíme.

Vážná rizika jsou ta, která mají největší dopad do rozpočtu domácnosti, jako je úmrtí a invalidita z důvodu nemoci a úrazu ve všech jejích stupních. Dobře nastavené životní pojištění proto vykrývá adekvátními částkami zejména životní rizika s dlouhodobými dopady (úmrtí, invalidita následkem úrazu či nemoci) a teprve rizika spojená s krátkodobými dopady (pracovní neschopnost). Jedině tak může sloužit k ochraně domácnosti před nepříznivými životními situacemi, které jejím členům znemožní pracovat a vydělávat.

Podle Vladimíra Weisse ovšem nejde jen o úhradu sjednaných úvěrů, ale jsou tu i další výdaje. Proto je třeba životní pojištění nastavit nejen na hypotéku, ale na ochranu celkových výdajů domácnosti. To proto, aby v případě pojistné události pojišťovna neuhradila jenom jistinu hypotéky, ale poskytla i další peníze na výdaje finančně oslabené domácnosti, k nimž se navíc často v případě problémům se zdravím přidávají výdaje na léčbu nebo nákup speciálních zdravotnických pomůcek.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.

Pojištění majetku. Ilustrační foto.
Pozor na škody v práci. Pomůže pojištění odpovědnosti z výkonu povolání