„Setkal jsem se dokonce s pracovními smlouvami, které nezaručovaly zaměstnanci žádný příjem. Naopak v poslední době se stalo módou uzavírat pracovní smlouvy se zkráceným pracovním úvazkem a s minimální mzdou a vedle toho na stejnou práci smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Takováto ujednání ale znamenají obcházení zákona o zaměstnanosti, a jsou proto absolutně neplatná," upozorňuje Milan Jelínek.

Absolventi škol jsou při prvním nástupu do zaměstnání lehkomyslní a velmi často podepíší pracovní smlouvu, aniž se podrobně seznámili s jejím textem. „Smlouva má obsahovat ujednání o místu výkonu práce, o přestávkách v práci, o dovolené a řadu dalších ujednání, pokud neodkazuje na pracovní řád zaměstnavatele. V takovém případě by se ale uchazeč měl s pracovním řádem skutečně podrobně seznámit," doporučuje Jelínek.

Časté chyby

Chyb, které může pracovní smlouva obsahovat, je řada, jednou z nejčastějších je datum podpisu. V praxi se stává, že zaměstnavatel se zaměstnancem podepíší pracovní smlouvu později než v první den pracovního poměru, což zákoník práce vylučuje. K častým chybám také dochází při sjednávání zkušební doby, kdy zaměstnavatel sjedná ve smlouvě delší zkušební dobu než tři měsíce nebo šest měsíců u vedoucích zaměstnanců, což je maximální délka stanovená zákoníkem práce.

„Pokud dojde ke změně pracovní smlouvy, nejčastěji při změně druhu práce, dochází někdy v praxi k opětovnému sjednání zkušební doby, což je nepřípustné, protože v takovém případě nejde o založení nového pracovněprávního vztahu, ale dochází jen k jeho změně.

V neposlední řadě se v pracovních smlouvách objevují ujednání o smluvní pokutě v případě porušení pracovní kázně, což zákoník práce nepřipouští," doplňuje Jelínek.

Na absolventy, kteří zatím při hledání práce neuspěli, čeká jiná záludnost. „V případě, že absolvent práci nenajde, je důležité, aby nezapomněl platit pojištění. Status studenta absolventům středních škol zůstává do 31. srpna. Do této doby jim zdravotní pojištění hradí stát. Pokud v září nenastoupí do zaměstnání nebo se nezaregistruje na úřadu práce, musí se absolvent nahlásit pojišťovně jako osoba bez zdanitelného příjmu a platit minimální pojistné, které činí pro letošní rok 1080 korun měsíčně.