O členství ve volebních komisích dosud projevilo zájem až několik stovek uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR. Počty se liší region od regionu. Některé kraje hlásí jednotky, jiné desítky až stovky. 

Značnou část členů volebních komisí nominují politické strany. Teprve v případě, že není dosažen minimální počet členů okrskové volební komise (stanoví ho starosta s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku), které delegují zástupci kandidujících politických stran či politických hnutí, může starosta na neobsazená místa jmenovat i další osoby.

Organizátoři voleb oslovují většinou přímo místní občany nebo si vybírají „spolupracovníky“ na základě už předchozí zkušenosti. Jedná se například o brigádníky z řad studentů.

V souvislosti s volbami mohou nastat dvě varianty – buď může být člověk členem okrskové volební komise, nebo se zapojí do činnosti při roznášení hlasovacích lístků.

„V případě, že uchazeči o zaměstnání projeví zájem být členem volební komise, jsou naši zaměstnanci připraveni vysvětlit jim vše, co se této oblasti týká,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.