„Počet nezaměstnaných žen se vrátil na hodnoty před srpnem. Lze předpokládat, že minulou hodnotu ovlivnily prázdniny, kdy se ekonomicky aktivní ženy musely nějak vypořádat se zajištěním péče o školní děti,“ řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Ilustrační foto.
Paradox doby. Firmy shánějí lidi, mladí Češi přesto končí na úřadu práce

V srpnu totiž nezaměstnanost mezi ženami dosahovala 3,3 procenta, u mužů to stejně jako v září bylo 1,9 procenta.

Nejnižší míra nezaměstnanosti

Česká republika je mezi světovými vyspělými ekonomikami a rozvinutými demokraciemi zemí s vůbec nejnižší měrou nezaměstnanosti. Situace na českém trhu je proto velmi napjatá. „Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na tomto trhu dále narůstá. Pokud bychom vzali v úvahu přísnější statistiku nezaměstnaných, tak si v průměru může každý nezaměstnaný vybírat z více než dvou míst,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Ilustrační foto.
Nízké platy i klesající prestiž. Školy mají stále větší potíže sehnat učitele

ČSÚ používá rozdílnou metodiku práce než Úřad práce ČR. ČSÚ měří takzvanou obecnou míru nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO), a to na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech. Výsledek se týká lidí ve věku mezi 15 a 64 lety a počítá se jako poměr nezaměstnaných a ekonomicky aktivních.

Úřad práce naopak uvádí počet nezaměstnaných registrovaných na úřadu a porovnává ho s počtem všech lidí ve věku mezi 15 a 64 lety, kteří žijí na daném území.