Dotace jsou určeny pro spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, které mohou žádosti o finanční podporu svých projektů zasílat od 15. května do 12. června. Více informací naleznou na webu ministerstva.

ženy jsou v ČR placeny za stejnou práce téměř o pětinu méně než muži
Neziskové organizace: Ženy, pracujte ve stavebnictví, dopravě a strojírenství!

K vyhlášení druhé výzvy přistoupila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová kvůli tomu, že v předchozí výzvě "poměrně velké množství žádostí nesplnilo formální kritéria". "Ale domnívám se, že mnohé organizace plní záslužnou činnost, tak jsem se rozhodla pro letošní rok vyhlásit druhou výzvu. Doufám, že se žadatelé vyvarují školáckým chybám," uvedla Šlechtová.

web MZE ČR
Ministerstvo vypsalo další dotace pro neziskové organizace

Při první výzvě mohly neziskové organizace žádat o dotace na projekty v oblasti regionální politiky, cestovního ruchu, bytové politiky, stavebního řádu a územní soudržnosti loni od 31. října do 12. prosince. Na ministerstvu se následně sešlo 103 žádostí s požadavkem na více než 279 milionů korun.

Pavel Bělobrádek
Neziskové organizace požadují po vládě řešení udržitelného rozvoje

Velká část projektů podle Šlechtové ale nesplnila formální kritéria a její úřad tak schválil rozdělení více než 184 milionů korun mezi 32 nestátních neziskových organizací. Největší částka, 140 milionů korun, připadne Horské službě ČR. Vedle toho ministerstvo rozhodlo o podpoře projektů Národní sítě Zdravých měst ČR, Klubu českých turistů, Sdružení nájemníků České republiky nebo Ligy vozíčkářů.