Experti a expertky z české společnosti Gender Studies, o.p.s., Institutu pro analýzu politik v Budapešti, polské Koalice Karat a slovenské organizace Es-Fem upozornili, že absence žen nebo naopak mužů v některých profesích má negativní dopady na životní úroveň absolventek oborů s výučním listem. Jejich průměrný plat je totiž ve srovnání s platy vyučených mužů ještě nižší, než u ostatních žen. Platový rozdíl mezi ženami a muži v učňovských oborech činí 26 procent v neprospěch žen, zatímco průměrný platový rozdíl mezi oběma pohlavími na trhu práce je 22 procent.

"Pro dívky je přitom i tak výhodnější se vyučit v nějakém technickém oboru, protože i když budou mít pravděpodobně nižší plat než jejich kolegové na stejné pozici, stále si vydělají více než kdyby se rozhodly pro některou z ženských profesí," uvedla Jitka Hausenblasová z Gender Studies.

Nerovnost na trhu práce má podle autorů průzkumu kořeny ve vzdělávacím systému, který podporuje genderové stereotypy. Počet absolventek s výučním listem v oboru elektrotechniky a stavebnictví údajně nedosahuje ani 10 procent, zatímco v oborech jako zdravotnictví nebo sociální práce tvoří dívky 80 procent všech absolventů. I přes narůstající trend, kdy do "typicky ženských" oborů proniká více chlapců, nelze podle výzkumu pozorovat podobnou tendenci u pronikání dívek do oborů s převahou mužů.

Autoři průzkumu upozornili, že v ČR je v současnosti nedostatek některých absolventů. Týká se to hlavně technických oborů, kde převažují muži. "Zde je nevyužitý potenciál dívek," řekla ředitelka Gender Studies Helena Skálová. Zaměstnání žen v těchto pozicích by podle ní mohla vést ke snížení jejich chudoby a zároveň by podpořila ekonomický růst ve všech zemích visegrádské čtyřky.

Experti, kteří studii provedli, vydali také několik doporučení, která chtějí předat ministerstvu školství. Chtěli by dívky motivovat, aby šly na školy s tradičně vysokým poměrem chlapců. Pomoct by podle nich mohla třeba stipendia pro dívky nebo zavedení kvót pro jejich počty. Převážně mužských je v Česku 59 oborů, těch s výraznou většinou žen je 25, řekla Hausenblasová. Ženy pracují zejména ve službách, prodeji, pedagogice, administrativě, sociálních službách a zdravotnictví. Muži převažují v oblastech stavebnictví, průmyslu, telekomunikací, dopravy a strojírenství.