„Až v 16 letech jsem vlastně zjistila, že nějaké exekuce mám. Zablokovali mi totiž účet a to, co jsem si vydělala z brigád, mi vzali,“ popsala Michaela svůj příběh organizaci Člověk v tísni a České televizi. „V tu chvíli jsem chtěla strašně brečet, bolelo to,“ vzpomíná dívka.

S podobnou potíží není sama. Podle ministerstva spravedlnosti bylo například letos v květnu vedeno exekuční řízení vůči 3,5 tisíce nezletilých, z čehož dvě třetiny byly mladší patnácti let. Navíc se zdaleka nejedná o všechny, koho se problém týká. „S dětskými dluhy a jejich následky se potýkají desítky tisíc dnes již dospělých občanů,“ konstatuje ministerský materiál.

Dvě verze

Ministerstvo proto vypracovalo novelu občanského zákoníku, která má finančním závazkům vzniklým před dovršením dospělosti buď zcela zabránit, nebo je alespoň podstatně omezit.

„Návrh jsme připravili ve dvou variantách,“ konstatuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). „Jedna se zaměřuje pouze na dětské dluhy, které už existují, druhá má pak za cíl současně zamezit i jejich samotnému vzniku,“ dodává.

Obě varianty přitom zásadním způsobem mění vnímání toho, za jaké dluhy dítě může. V současnosti je v podstatě odpovědné za všechny závazky, a to bez ohledu na to, že za něj například smlouvu uzavřeli rodiče. To se ale změní. Mladí lidé starší patnácti let budou muset hradit peněžní závazky pouze do výše svého jmění, a nezadluží se tak na roky dopředu.

„Výjimka bude pouze u dětí, které se dopustily činu povahy trestného činu nebo mají značný majetek, například ze zděděné pozůstalosti,“ konstatuje ministerstvo. I tehdy však za děti přednostně uhradí škodu rodiče, pokud zanedbali své povinnosti.

Jízda načerno

Zcela pak budou nezletilé děti zproštěny povinnosti platit smluvní pokuty. „To se týká třeba jízdy načerno nebo podobných případů, jako tomu bylo u Michaely,“ říká Daniel Hůle z Člověka v tísni. Ale dotkne se to podle něj i bankovních služeb.

„Jsou totiž dva základní zdroje dětských dluhů. Jedním z nich jsou smluvní vztahy, druhé jsou na základě toho, že třeba někomu děti vjedou při jízdě na kole do cesty a způsobí mu zranění,“ dodal Hůle. Návrh ministerstva má také posílit postavení dětí a mladistvých před soudy.

Zákon například zakáže tzv. platební rozkazy nebo rozsudky pro zmeškání. Ty se vydávají v případech, kdy se zástupce dětí nedostaví před soud.