Soud však podle webu Exekutor má smůlu.cz tuto protiprávní exekuci zastavil a společnost AB 4 měla muži zaplatit náklady řízení, protože byl vítěznou stranou.

„Společnost AB 4 odmítla tyto peníze zaplatit s tím, že si je započte vůči dluhu pana D. Ten ale už dávno vše zaplatil, takže se rozhodl bránit,“ vysvětluje advokát Petr Němec, který pana D. zastupuje.

Společnost AB 4 se živí odkupem pohledávek od společnosti Home Credit (také ze skupiny PPF), ty pak přes tuzemské advokáty vymáhá po českých občanech. Jedná se hlavně o spotřebitelské úvěry a protiprávní exekuce.

Problémem podle webu Exekutor má smůlu.cz je, že nizozemská společnost AB 4 vede proti českým občanům velké množství exekucí, které jsou protiprávní z důvodu zneužití neplatných rozhodčích doložek. Takto exekučně vymožené peníze pak končí v Nizozemském království a česká státní pokladna přichází zkrátka.

„Za tři roky jsme zastavili exekuce za více než 250 milionů korun. S protiprávními exekucemi od společnosti AB 4 se setkáváme téměř každý den,“ uvádí ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz Tomáš Pospíšil.

Petr Němec zase říká, že o nařízení exekuce se snažili už od května loňského roku. Soud prý nechtěl exekuci na společnost AB 4 povolit z toho důvodu, že v Česku nemá žádný majetek ani provozovnu.

„Odvolací soud nám naštěstí vyhověl. Kdybychom neuspěli, znamenalo by to, že by zde mohla nizozemská společnost vést beztrestně protiprávní exekuce. Lidé by jí museli platit, ale ona jim ne,“ vysvětluje Němec.

Společnost AB 4 nemá v Česku žádné kontaktní místo, takže dlužníci nemají žádnou možnost řešit své dluhy přímo.

„Lidé zpravidla nechápou, jak je možné, že proti nim vede exekuci nějaká nizozemská společnost. O to více jsou překvapeni, když jim řekneme, že jejich exekuce je protiprávní, a je možné ji zastavit. Pan Kellner je úspěšný podnikatel, kterému český stát velmi pomáhá, takže si myslím, že nemá zapotřebí vést proti českým občanům protiprávní exekuce,“ dodává Pospíšil.

Advokát Němec ale ujišťuje, že exekuce na nizozemskou společnost se nemůže nijak dotknout vkladů klientů české Air Banky, která ji plně vlastní.

K případu se vyjádřil také Vladimír Komjati z AirBank. Celý spor se podle něj týká pohledávky ze spotřebitelského úvěru, kterou společnost AB 4 odkoupila od společnosti Home Credit.

"Dlužník tuto pohledávku přestal splácet a nyní se na radu svého právního zástupce i s pomocí této exekuce snaží o to, aby splácení svého dluhu oddálil, případně ho nemusel vracet vůbec. Také je důležité říct, že jde o exekuční příkaz na několik tisíc korun, který žádným způsobem neovlivňuje hospodaření společnosti AB 4," řekl Komjati.

Dodal, že podobným případům šikanózní exekuce nevýznamných peněžních částek čelí společnost AB 4 opakovaně. "Takovéto záměrné oddalování však obvykle přináší dlužníkům více škody než užitku. S každým oddalováním se dluh dlužníka postupně navyšuje o úroky z prodlení a tím se jeho situace dál zhoršuje. Air Bank není do sporu přímo zapojena," dodal Komjati.