„Ministerstvo zemědělství nevyužilo možnosti omezit přímé platby pro žadatele, jejichž zemědělské činnosti tvoří pouze nepatrnou část jejich celkových hospodářských činností," uvedl šéf odboru komunikace NKÚ Jaroslav Broža.

Ministerstvo zemědělství se ovšem brání, že přímé platby některým příjemcům nemohlo přestat vyplácet, protože nařízení Rady EU je fádně definováno a stát by se mohl ocitnout i před Evropským soudem. Situaci by podle mluvčí ministerstva Dany Večeřové měla vyřešit nová pravidla společné zemědělské politiky Evropské unie.

„Už v současnosti ale platí, že golfová hřiště (obdobně sportovní hřiště, letiště, rekreační plocha a podobně) nejsou způsobilou plochou pro vyplácení přímých plateb.
Ministerstvo zemědělství na tyto plochy přímé platby nevyplácí," dodala.