„Už je vyasfaltovaných asi třicet metrů budoucí cyklostezky u Pilské nádrže, dále je trasa, která využije starou úvozovou cestu, vykolíkovaná,“ uvedl Jan Prokop z oddělení projektů a marketingu žďárského městského úřadu.

Tubus, který se využije k vytvoření podchodu a cyklistům umožní bezpečně překonat frekventovanou silnici I/37, v době své pokládky částečně omezí dopravu. Jezdit se bude vždy jen po jedné polovině komunikace. Nová cyklotrasa pak vyústí na stávajícím odpočívadle s vyhlídkou na Žďár i památku UNESCO – kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře - a dále bude po zpevněné cestě pokračovat ke Stržanovu.

Celkově dojde k vytvoření 963 metrů dlouhé cyklostezky, cyklotrasy a 135 metrů dlouhého piktogramového koridoru na vozovce. Stezka by měla být dokončena ještě v tomto roce. „Jsem ráda, že tam bude hlavně ten podjezd, protože silnice je hodně frekventovaná,“ sdělila Eva Vítková ze Žďáru nad Sázavou.

Jako druhá část projektu bude vybudována cyklostezka přes řeku Sázavu, která zahrne 176 metrů cyklostezky a sedmadvacetimetrovou lávku. Třetím počinem se stane 372 metrů dlouhá stezka pro cyklisty spojující ulice 1. máje a Žižkova. Ve Farských humnech přibude 31,5 metru dlouhá lávka a asi 38 metrů spojovací cyklostezky.

Zvýšení bezpečnosti cyklistů

Závěrečným úsekem projektu bude vytvoření piktogramových koridorů pro zvýšení bezpečnosti cyklistů na 408 metrech v ulici Sázavská a na 1124 metrech od ulice 1. máje s napojením na prostor před nádražím.

Dokončení stavební akce je předpokládáno v srpnu 2020. Celkově tento projekt vyjde na 25,9 milionu korun, z čehož přibližně 14,3 milionu pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.