Nově na to začaly upozorňovat samotné banky, podle nichž Češi o této zákonné povinnosti vůbec nevědí. Bez souhlasu manželky či manžela přitom hrozí, že zástava nemovitosti a kupní smlouva nebudou platné. I finanční ústavy proto začínají klienty pečlivěji informovat.

„V případě refinancování hypotečního úvěru, tedy při přechodu k jiné bance, klient podepisuje novou smlouvu a ruší se původní zástavní právo. Se zřízením nového zástavního práva již musí dát souhlas i manžel či manželka, a to i přesto, že nemovitost je stále ve vlastnictví klienta,“ vysvětluje Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Dříve taková praxe běžná nebyla, změna však nastala s novým občanským zákoníkem. „Klient bude na smlouvě o hypotečním úvěru sám, pokud nám prokáže, že nemovitost opravdu nabyl před manželstvím. Ale v případě, že se jedná o zástavní smlouvu, tam je souhlas druhého z manželů požadován na základě nového občanského zákoníku, který zavedl tzv. rodinnou domácnost,“ potvrzuje mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Právo na bydlení

Typicky jde o situace, když jeden z páru za svobodna koupil dům či byt a „vchází“ s ním do společného zákonného svazku. Jakmile před oltářem navlékne prsten, druhé polovičce podle zákoníku automaticky vzniklo „právo na bydlení“. V dané chvíli je pak nadřazené osobnímu vlastnictví. Nesezdaných párů žijících takzvaně na hromádce se přitom souhlas se smlouvou netýká. 

Co však lidé, kteří před sňatkem uzavřeli předmanželskou smlouvu?  Předmanželská smlouva řeší pouze majetek nabytý v manželství. U notáře lze naopak nemovitost, která patřila do výlučného vlastnictví snoubence, zařadit do společného jmění manželů. Ani se smlouvou v kapse se ale souhlasu zákonného partnera nezbavíte. „Pokud je sepsána předmanželská smlouva, máte plné právo nemovitost nabytou před manželstvím prodat a ani při případném rozvodu o ni nepřijdete, protože není součástí vypořádání společného jmění manželů. V obou těchto případech s tím však musí, dle nadřazeného rodinného práva, souhlasit váš partner,“ zdůrazňuje Martina Malečková Pařízková, regionální ředitelka společnosti Bidli.

Bez souhlasu jednoho z manželů může dojít k tomu, že bude smlouva o prodeji nemovitosti neplatná.

Všechny koupě musí nést tzv. status prodávajícího a případný souhlas partnera. Totéž platí pro smlouvy zástavní. „Je třeba mít na paměti, že pokud v nemovitosti, na kterou se úvěr vztahuje, žijete společně se svým životním partnerem, má vždy právo o nakládání s ní rozhodovat. A to i přesto, že k ní nemá spoluvlastnické právo,” říká Daniel Horňák, hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza.

Rekordní refinancování

Letošní rok přitom bude na hypotéky a hlavně jejich refinancování opět bohatý. Novou smlouvu – a často u nové banky s nutným souhlasem partnera – bude řešit podle odhadů bank až 156 tisíc klientů, kterým nyní končí fixace. Jde o nejvyšší číslo v novodobé historii.