„Poskytovatelé mobilních platebních služeb musí zákazníkům v praxi ukázat, že tyto služby jsou naprosto bezpečné, a přesvědčit je, že mají řadu výhod," tvrdí Petr Plecháček, manažer poradenství pro oblast informačních technologií a řízení rizik společnosti EY.

Podle něho je v České republice v případě mobilních plateb nutné zlepšit marketing a zájemcům vysvětlit výhody: „I podle výsledků studie by pomohl například marketing zacílený na určité vrstvy spotřebitelů, zejména na mládež. Nabízené kanály mobilních plateb v Česku odpovídají trendům, nicméně stále je na čem pracovat. Zejména upozornění na možnosti dalších platebních kanálů u obchodníků je nedostačující, takže většina lidí ani neví, že může využívat i další formu placení. Zároveň je třeba zajistit, aby potvrzení a provedení platby byly co nejjednodušší."

Může se zdát paradoxem, že mobilní finanční služby zažívají největší rozmach v zemích třetího světa. Paradox to ovšem není, jde o logický vývoj. V zemích jako Keňa, Pákistán nebo Indonésie je kvůli chybějící bankovní síti po těchto službách obrovská poptávka a ta přispívá k rychlému rozvoji mobilního bankovnictví.

„Pro Evropany je tato skutečnost těžko představitelná, ale například v Indonésii, kde žije tolik lidí jako v polovině Evropské unie, má bankovní účet jen každý pátý člověk. A jen každý desátý vlastní platební kartu, a to už se nebavíme o tom, jestli s ní má kde zaplatit. Mobilní telefon má ovšem v kapse každý, takže v daných podmínkách bylo přirozené, že platby přes telefon se rychle vžily," říká Petr Plecháček.

Podle zmíněné zprávy by objem mobilních plateb měl v nadcházejících letech výrazně růst na celém světě. Současně se zvýší podíl nebankovních subjektů činných v této oblasti. Zejména pro mobilní operátory jde o mimořádnou příležitost.

K většímu využívání mobilních plateb a souvisejících služeb přispívá rozvoj a šíření podpůrných technologií, a to jak těch zavedených, tak nových. Zatímco v rozvíjejících se ekonomikách se uplatňují především tradiční technologie pro přenos textových zpráv, rozvinuté země se zaměřují na bezkontaktní platby mobilními peněženkami. Roli hrají i věrnostní programy.

Teprve začátek

Většina uživatelů v rozvíjejících se zemích požaduje, aby platby byly především levné. Nemusí být ani příliš rychlé, zákazníci je totiž využívají zatím spíše nárazově. Naopak v zemích, jako je Jižní Korea nebo USA, zákazníci očekávají okamžitou platbu a přejí si převody vyšších částek.

Podle studie bude v tomto ohledu přelomový rok 2015. Zásluhu na tom bude mít mimo jiné to, že tuto technologii budou ve větší míře přijímat obchody, že se vytvoří lepší legislativní podmínky a že uživatelé budou vzdělanější.

Pokud jde o vzájemné propojení platforem pro mobilní platby, v současnosti jsou na čele státy jako Singapur, Indonésie a Čína. Naproti tomu například ve Velké Británii nebo USA je propojení různých systémů poměrně malé.

Nejvíc uživatelů mobilních platebních služeb přibývá mezi mladými lidmi, žijícími ve městě a vlastnícími „chytrý" telefon. Lidé ve věku do třiceti let využívají mobilní platby téměř třikrát častěji než ti starší. Podíl pravidelných či příležitostných mobilních plateb mezi vlastníky „chytrého" telefonu je dvakrát vyšší než u respondentů, kteří takový telefon nemají.

PETR KOUTNÝ