Vlastníkem čtyř desítek metrů tratě je předseda spolku Pošumavská jižní dráha Pavel Kosmata, který za žádostí o přeměnu regionální dráhy na místní stojí. Účel snažení spolku vysvětloval čtenářům deníku Zdopravy.cz v diskusi pod článkem o zahájení správního řízení.

Kolej trvale slouží k odstavení historických vozů, v nichž je zřízeno muzeum spolku pro zájemce o historii zdejších železnic. Je zde také hospoda.

Novinka v zákoně

Pojem místní dráha byl zaveden novelou zákona o drahách s účinností od 1. dubna 2017. Jde o železniční trať místního významu, která je oddělená od dráhy celostátní nebo regionální nebo slouží výhradně k provozování neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky.

První rozhodnutí o místní dráze vydal Drážní úřad na jaře letošního roku. Vlastník dráhy tehdy požádal o změnu kategorie u tratě Čejč – Uhřice u Kyjova. Další místní dráhou je od října 2020 trať Praha-Malešice – Praha-Žižkov. Jde o jedinou místní dráhu v síti Správy železnic.

V současné době běží u Drážního úřadu řízení o změně kategorie regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov – Hevlín na dráhu místní.