Jako nebezpečný byly označeny produkty s názvem Domácí konopná mast a Domácí konopná mast extra strong, jejichž distributorem je společnost Zpátky k bylinám, s. r. o. a které si zákazníci mohli zakoupit například ve stánku v rámci výstavy Zdraví a duše.

Dle ministerstva bylo zjištěno, že tento výrobek porušuje jedno z nařízení Evropského parlamentu a Rady, neboť „ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána“.

Jejich použitím se spotřebitel vystavuje riziku „výrazné změny psychického stavu, narušení kognitivních schopností a psychomotorického výkonu“.

Domácí konopná mast, jež rozšířila seznam nebezpečných výrobků

Domácí konopný mast, která rozšířila seznam nebezpečných výrobků, zdroj: MZČR

Vedle těchto dvou kosmetických přípravků se na seznamu ocitl rovněž bambusový termohrnek, kterého v tuzemsku distribuuje firma NEROLI s.r.o.

Ten může podle zprávy ministerstva ohrozit zdraví spotřebitelů postupným uvolňováním nebezpečných látek do potravin, jež jsou v něm připravovány.

“Laboratorními testy bylo prokázáno, že hrnek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 470 mg/kg simulantu,“ uvádí zpráva s tím, že limit byl podle evropské normy překročen více než třicetinásobně.

„Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.“ dodává ministerstvo.

Bambusový termohrnek, jenž nově rozšířil seznam nebezpečných výrobků MZČR

Bambusový termohrnek, který rozšířil seznam nebezpečných výrobků, zdroj: MZČR