Větší pergoly, garáže či hospodářské stavby bez povolení či ohlášení? Novela stavebního zákona měla být původně nemilosrdným bičem na takzvané černé stavby. Do Senátu však nyní putuje mírnější verze.

Úřady sice budou po nabytí účinnosti zákona postupovat přísněji u dodatečného povolování, legalizace ale za jistých podmínek bude dál možná. „Nejpodstatnější novinkou jsou podmínky dodatečného povolení v paragrafu 256 nového zákona. Zde je mimo jiné uvedeno, že stavebník musí v rámci žádosti o dodatečné povolení prokázat, že postupoval v dobré víře. Scénáře, kdy stavebník ví, že by povolení nedostal, například proto, že si chce postavit chatu v chráněné krajinné oblasti, by se nově měly jednoznačně nevyplatit, protože šance na dodatečné povolení již bude nulová," uvedl právník organizace Frank Bold Michal Kuk.

Výstavba. Ilustrační snímek
Novela stavebního zákona prošla sněmovnou. Babišův superúřad stát nebude

Podle ministerstva pro místní rozvoj úřady v Česku loni povolily více než 23 tisíc staveb. Až na základě dodatečného povolení více než osm tisíc. Naopak odstranění stavby autority nařídily ve 1112 případech.

„Z toho kvůli chybějícímu stavebnímu povolení u 419. Kvůli nesplnění podmínek, kdy stavba ohrožovala život nebo zdraví, to bylo 77 staveb,“ vyčíslila pro Deník mluvčí resortu Veronika Hešíková. I z těchto dat vyplývá, že stavebníci na povolení v mnoha případech nechtějí čekat, proces totiž často trvá dlouhé měsíce.

Zdroj: Youtube

Například stavební úřad v Břeclavi ročně řeší v průměru kolem stovky žádostí o dodatečné povolení stavby. „Od různých přípojek sítí přes drobné stavby jako voliéry, bazény, hospodářské stavby, přístřešky, garáže, až po mobilní domy, půdní vestavby nebo dokonce celé rodinné domy. Úředníci řešili třeba i legalizaci autoservisu nebo třicet let staré stavby,“ vyjmenovala mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Dodala, že se jedná jak o stavby, které byly od začátku nepovolené, tak o ty, u kterých úředníci v průběhu stavby zjistili, že je lidé staví v rozporu se stavebním povolením.

Starostové volali po kompromisu

Od zástupců místních samospráv zazněly k původní verzi novely hlasité námitky proti nepřiměřené tvrdosti. Nastavovala totiž prakticky nulovou toleranci k černým stavbám, vlastníci by je museli po nabytí účinnosti zákona odstranit.

Pozměňovací návrh prosadila ve výboru pro veřejnou správu poslankyně a předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky Eliška Olšáková ze STAN. Dává šanci alespoň stavebníkům, kteří z nějakého důvodu stavěli bez povolení, ale pokud by si povolení chtěli řešit, dostali by ho.

Podkroví v průběhu rekonstrukce.
Rekonstrukce krok za krokem: Jaká všechna povolení potřebujete

„Nová úprava je i se zmírněním k černým stavbám přísnější. V žádném případě nejsme pro možnou legalizaci plošně. Při přípravách návrhu jsem myslela zejména na menší stavby, které mají lidé na zahradě, jako jsou pergoly či kůlny, kde lze očekávat, že bude možné splnit podmínky, a tedy i získat dodatečné povolení,“ vysvětlila předsedkyně.

Novela si podle Olšákové posvítí hlavně na stavebníky, kteří by nezískali stavební povolení bez udělení výjimek nebo vůbec. „Například kdo neomaleně staví v chráněné krajinné oblasti a je připraven na pokutu a následné dopovolení, bude dál černým stavebníkem a bude muset stavbu odstranit,“ potvrdila.

Stavba, stavební materiál - Ilustrační fotoStavba, stavební materiál - Ilustrační fotoZdroj: bepart64; Pixabay

Úprava má zároveň zlepšit postavení obcí při vymáhání nákladů vynaložených na odstranění stavby. „Novinkou je podpora státu ve vymáhání odstranění stavby, kdy stát může na sebe převzít závazky za odstranění a pak finanční náklady od černého stavebníka vymáhat. Doposud to bylo tak, že obce odstranění hradily ze svých rozpočtů a následně složitě vymáhaly,“ poznamenala Olšáková.

S různými přístavky či garážemi postavenými bez povolení se v praxi běžně setkávají realitní makléři. Nejenže se tím komplikuje prodej celé nemovitosti, ale majitelé mohou mít problém v případě pojistné události nebo revize katastru. „Domnívám se, že černé stavby se v prvopočátku účinnosti novely budou řešit stejně jako doposud, tedy na základě udání,“ podotkla poslankyně.

Dopravní značka. Ilustrační snímek
Rychlejší dopravní stavby: Vládní novela stanoví lhůtu pro vydání povolení

Aby bylo možné stavbu dodatečně povolit, musí být v souladu s územním plánem obce či územními opatřeními, bude rovněž nutný soulad s veřejnými zájmy či požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Vyžaduje-li stavba výjimku z požadavků na umisťování staveb a stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlas všech účastníků řízení, typicky sousedů, budou úřady tuto podmínku považovat za splněnou, což je ovšem jediná výjimka, kterou budou akceptovat.

Za černou stavbu hrozí pokuta až dva miliony

Jak poznamenali zástupci kanceláře Frank Bold Advokáti, majitel musí v každém případě zaplatit pokutu za přestupek.

Bez nutného povolení hrozí podle Olšákové sankce ve výši až dva miliony korun. V případě menšího prohřešku, jako nezajištění zpracování zákonem stanovené dokumentace nebo nesplnění oznamovací povinnosti vůči stavebnímu úřadu, lze uložit pokutu až čtyři sta tisíc korun.

V rámci víceprací bylo potřeba zateplit vikýř.
Rekonstrukce krok za krokem: Jak na stavební předpisy

„Výše v konkrétních případech závisí na posouzení správního orgánu projednávajícího přestupek. Musí přihlédnout k jeho povaze a závažnosti. U menších stavebních záměrů lze tedy očekávat výše pokut spíše v dolní polovině zákonem stanoveného intervalu. Ale předpokládám, že i ta s ohledem na relativně vysoké maximální sazby bude mít odrazující efekt,“ doplnila.

Nový stavební zákon již schválili poslanci a 10. května míří do Senátu. Ten má dvě možnosti. Buď přijme balíček zákonů beze změn, nebo ho s pozměňovacími návrhy pošle zpět do Sněmovny. Novela mimo jiné odsunula účinnost připravovaného zákona na 1. ledna 2024 pro nejvýznamnější, takzvané vyhrazené, stavby v plném rozsahu na 1. července 2024.

Novela stavebního zákona a černé stavby

Oproti stávající úpravě zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolení takzvaných černých staveb, postavených bez povolení nebo v rozporu s jeho podmínkami.

Legalizace bude nově možná pouze za splnění následujících podmínek:

• Stavba nevyžaduje povolení výjimky z požadavků na výstavbu (jsou splněny odstupové vzdálenosti nebo dotčení sousedé dají souhlas, je splněn koeficient zastavění pozemku a podobně).
• Byla uhrazena pokuta za přestupek.
• Stavba nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu.

Zdroj: kancelář Frank Bold Advokáti