Podle Michaela Dobrovolného, manažera společnosti Smart Office & Companies házejí zákonodárci do jednoho pytle nepoctivé byznysmeny se slušnými občany a podnikateli, kteří získali majetek poctivě. Ti teď kvůli tomu přemýšlejí, jak se chránit i nadále.

„Vede je k tomu snaha bránit se před insolvenční šikanou, nekalými konkurenčními praktikami, nepřátelským převzetím, ale i různými nelegálními živly,“ říká Dobrovolný.

Ilustrační foto.
Češi jsou nejméně zdravý národ na světě, tvrdí Britové

Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti novela zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, na základě které budou skuteční majitelé zapisováni do neveřejného registru.

Podle definice zákona je skutečným majitelem fyzická osoba, která sama, nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě, má více než 25 procent hlasovacích práv, podílu na základním kapitálu nebo přijímá nejméně 25 procent zisku firmy.

„Klienti oprávněně chrání své soukromí a chránit je chtějí i nadále, proto již činí konkrétní opatření,“ popisuje Dobrovolný zkušenosti ze své praxe.

Připomíná, že na rozdíl od „skutečných majitelů“ firem například výherci stamilionových jackpotů identitu odkrývat nemusejí. Každý si podle něj uvědomuje, že by byli příliš snadným cílem pro únosce, vyděrače a další zločinecké struktury. I toho se poctiví klienti hledající zákonné způsoby anonymizace majetku i v podmínkách platnosti nové zákonné úpravy bojí.

Společnost Smart Office & Companies už zaznamenala narůst zájmu například o svěřenské fondy. „I ty svého skutečného vlastníka ‚definičně‘ mají, vyčleněný majetek však reálně vlastníka nemá a také obmyšleného je možno jmenovat i dodatečně,“ vysvětluje Dobrovolný.

WhatsApp mění podmínky ochrany soukromí. Uživatelská data bude sdílet s Facebookem.
Čínští komunisté se chystají na sjezd, v zemi přestal fungovat WhatsApp

Očekávat podle něj lze také zvýšený zájem o zahraniční společnosti a trusty, na které nové povinnosti dopadají pouze, pokud vlastní podíly na společnostech v ČR.

„Objevují se ale i kreativní řešení založená například na smluvních ujednáních zajišťujících opční právo k nákupu podílů či cenných papírů,“ dodává Dobrovolný.

Bedekr České televize
Burgundsko, Bretaň či zámky na Loiře. Startuje nový Bedekr

Zároveň připomíná, že už od 1. ledna 2017 je účinná novela zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, na základě které je každá právnická osoba, i svěřenský fond, povinna vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele. Osoba skutečného majitele má být zjišťována také při kontrole klienta, respektive obchodního partnera, když dochází k transakci přesahující některý ze zákonných limitů. Ty přitom nejsou nijak závratně vysoké.

Novela však očekávání nenaplnila a podle Dobrovolného je nemusí naplnit ani novinka připravená pro příští rok.

Pavel Šryrtr odchází ze soudní síně na svobodu. Na snímku jeho právní zástupkyně Karolína Babáková.
Vražda šéfa podsvětí nebude potrestána, soud obžalované osvobodil