Ministerstvo však přehodnocovalo státy, ve kterých mají diplomaté působit, a nyní se tak teprve připravují výběrová řízení. Diplomaté by měli pomáhat s exportem zemědělských a potravinářských komodit.

Agrární komoře se zpoždění nelíbí

"Pokud půjde vše hladce, lze odhadovat, že výjezd do příslušných zemí se uskuteční od prvního kvartálu roku 2017," sdělila Ježková. Zemědělští diplomaté již působí v Saúdské Arábii, Číně, Rusku a Srbsku. Nově by měli nastoupit do Washingtonu, Tokia a Bejrútu.

"Samozřejmě nás podobná zpráva nemůže těšit," řekla mluvčí Agrární komory Dana Večeřová. Podle ní je hledání nových odbytišť a exportních trhů pro zemědělce i kvůli přetlaku zboží na evropském trhu klíčové. "Navíc je jasné, že agrární diplomat kromě získaných informací z trhu není a ani nemůže být v prvních měsících svého působení v teritoriu schopen přinášet konkrétní výsledky, které se od něho v ústředí očekávají," dodala. Podle ní se začínají osvědčovat "kontraktační" zahraniční cesty, na které jezdí přímo lidé z výrobních a zpracovatelských podniků.

Země, ve kterých agrární diplomati působí nebo tam působit začnou, mají exportní potenciál pro české výrobky

Například od amerického trhu si ministerstvo slibuje posílení odbytu u piva, chmele, cukrovinek, bioproduktů, zdravé výživy a košer potravin. Libanon má potenciál pro růst vývozu mléčných produktů. Japonsko je podle ministerstva jedním z největších dovozců potravin na světě, je tak vhodným odrazovým můstkem pro další exporty do Asie.

Podle dřívějších vyjádření chce ministr mít vyslance i v dalších zemích, měli by však spíš status obchodních zástupců. "V Kazachstánu a Gruzii už máme vytipované lidi a řešíme s nimi smlouvu," řekl dříve Jurečka.

Formálně jsou diplomaté podřízeni velvyslanci v dané zemi, metodicky spadají pod ministerstvo zemědělství. Finanční náklady na každou z pozic vyjdou na 3,5 milionu korun ročně.

Mezi požadavky na pozice diplomatů byly u původních výběrových řízení kromě ukončeného vysokoškolského vzdělání nejlépe ekonomického směru minimálně tři roky praxe v mezinárodním obchodu či v obchodní politice.

Agrární diplomaté musí také dosáhnout požadovaného stupně znalosti dvou cizích jazyků a prokázat znalost teritoria. Podmínkou je také bezpečnostní prověrka na stupni T.