Jednodušší a především přísnější. Tak hovoří představitelé ministerstva dopravy o aktualizovaném bodovém systému pro řidiče. Ten přináší řadu novinek, včetně tvrdších postihů pro piráty silnic. Zodpovědní řidiči z chystané novinky mít obavy nemusejí. Postihy u banálních přestupků se naopak snižují.

Kdy má aktualizovaný bodový systém začít platit?
Novela zákona o silničním provozu, která řeší i bodový systém, prošla prvním čtením Poslaneckou sněmovnou. Nyní k němu mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy. „Pokud vše půjde podle plánu, měla by platit od začátku příštího roku. Řidiči a další účastníci silničního provozu dostanou cirka šest měsíců na to se připravit. Je to dost dlouhá doba,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Měření rychlosti
Nový bodový systém přehledně: Pokuty až 75 tisíc a jen tři pásma trestů

Zůstává stejná hranice maximálního počtu trestných bodů?
Ano. I v aktualizované podobě bodového systému se počítá s maximální hranicí 12 trestných bodů. Pokud řidič spáchá dva závažné přestupky, přijde o řidičský průkaz.

Proč je nutné bodový systém aktualizovat?
Bodový systém pro řidiče byl v Česku zaveden v roce 2006. Za víc než patnáct let se výše pokut neměnila. Ve srovnání s okolními státy jsou proto pokuty v Česku nižší v poměru ke mzdám.

V čem zásadním se liší od současného systému?
Nově budou přestupky rozdělené pouze do třech bodových kategorií – dvou, čtyř a šestibodových. Nyní řidiči mohou dostat bodový trest z celkem pěti kategorií - jeden, dva, tři, pět či sedm trestných bodů.

Které prohřešky budou patřit mezi nejzávažnější?
Mezi nejvážnější bude patřit rychlá jízda, vjetí na železniční přejezd či jízda pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Ale také couvání, otáčení na dálnici nebo odmítnutí testu na alkohol.

Budou za prohřešky řidičům hrozit stejně vysoké sankce od úřadů?
Ne. Zejména u těch nejzávažnějších za šest trestných bodů se sankce zpřísňují. Například za jízdu pod vlivem alkoholu (více než 0,3 promile) nyní hrozí postih ve správním řízení v rozmezí od 2500 korun do 20 tisíc korun. Nově to bude od 7500 korun do 25 tisíc korun. Navíc v současné době hrozí trest zákazu řízení od 6 do 12 měsíců, nově by to mohlo být až na 18 měsíců.

Za odmítnutí podrobení se testu na alkohol či přítomnost jiné návykové látky bude hrozit ve správním řízení pokuta až 75 tisíc korun (nyní 50 tisíc korun). Zvyšuje se i doba zákazu řízení – nyní je v rozmezí od jednoho do dvou let. Od příštího roku by mohla být v rozmezí 18 až 36 měsíců.

Mění se taxa pokut udělovaných na místě od policie?
Původně měl mít každý přestupek skutečně pevně stanovené finanční ohodnocení od policie kvůli snížení rizika korupce. Nakonec k tomu ale nedojde. Policisté budou moci udělovat pokuty v rámci takzvaných pásem. Ty jsou rozděleny do čtyř kategoriích. U banálních přestupků (třeba zapomenutí dokladů) je to do maximální výše 1500 korun.

U méně závažných přestupků (jízda spolujezdce bez zapnutého bezpečnostního pásu) je rozmezí od 1500 až 2000 korun. Pro středně závažné přestupky, například nedání přednosti v jízdě, policisté udělí pokutu od 2500 do 3500 korun. Jízda na červenou a další nejzávažnější přestupky vyjdou až na 5500 korun.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se přijel podívat, jak pokračuje výstavba úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem
Rok 2023 nebude k řidičům štědrý. Nových dálničních úseků přibude jen málo

Hrozí za nějaký prohřešek zadržení řidičského průkazu na místě?
Ano. Zatímco nyní mohou policisté zabavit řidičský průkaz za jízdu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, od příštího roku by to mohlo být i za vysokou rychlost – v obci o více než 40 kilometrů za hodinu, mimo obec padesát.

Kde lze zjistit stav bodového konta?
O výpis lze požádat na kterémkoliv pracovišti CzechPoint (pobočky České pošty či na obecních úřadech). Pohodlnější možnost je přes webovou aplikaci Portál dopravy.