Reorganizaci společnosti jako možné řešení soudu navrhovala také insolvenční správkyně Jiřina Lužová. „Dlužník za účelem zvrácení nepříznivého hospodaření roku 2018 již začal realizovat kroky, které by ve svém důsledku měly v roce 2019 znamenat překročení bodu zvratu a stabilizaci společnosti na kladných výsledcích hospodaření dalších měsících,“ stojí ve zprávě insolvenční zprávkyně.

Oněmi kroky ke stabilizaci je navýšení poptávky od klíčových a nových zákazníků pro rok 2019 o stovky milionů korun. Zároveň se podařilo stabilizovat zaměstnance společnosti. „Od ledna přibylo 60 zaměstnanců,“ uvedl personální ředitel ČKD Kutná Hora Jiří Skýva.

Lidé se vrací

Předseda představenstva Pavel Krenk uvedl, že firma byla ještě před pěti měsíci prakticky odepsaná, nyní ale zvyšuje výrobu a její obrat roste. Od ledna přijala 70 nových lidí, nyní má 460 kmenových zaměstnanců. "Tím, že jsme přenastavili procesy a očesali všechno od zbytečných nákladů, tak i při této výrobě se dostáváme do oblasti kladné nuly," řekl Krenk k současnému hospodaření firmy.

Insolvenční správkyně Jiřina Lužová míní, že reorganizace by mohla být úspěšná. „Strategičtí odběratelé zůstali, situace se v současné době začíná zlepšovat,“ uvedla. Zvýšila se poptávka od klíčových i nových zákazníků a do ČKD přecházejí i zaměstnanci z konkurenčních firem. „Začínají se nám vracet lidé, kteří v průběhu let odešli,“ potvrdil Krenk.

Lužová poukázala i na to, že při reorganizaci věřitelé získají více než při konkurzu, kdy by přicházel v úvahu jen prodej podniku. Spousta odběratelů by podle ní v takové situaci odešla a stejný problém by měli i dodavatelé. „Tak velký podnik se nedá prodat obratem, chvilku to trvá a dost často ta doba bývá krizová a zničující,“ upozornila.

Chrudimský závod skončil

Současné vedení tvrdí, že úpadek je důsledkem špatného hospodaření a nevýhodných obchodů bývalého managementu. Nepříznivou situaci chce řešit restrukturalizací pohledávek, zajištěním financování, vstupem nového strategického partnera, změnou stanov či navýšením základního kapitálu. Při reorganizaci by podle dlužníka měli být uspokojeni zajištění věřitelé ze 100 procent a nezajištění z 25 až 35 procent. Reorganizační plán je už údajně v hrubých rysech připraven.

Výroba v ČKD Kutná Hora byla loni v září dočasně zastavena. Důvodem byla změna ve vedení společnosti, podle personálního ředitele Jiřího Skývy nebylo možné na předchozí fungování kontinuálně navázat. Poté byl provoz obnoven. Zatímco v Kutné Hoře se nyní vyrábí, chrudimský závod s provozem skončil. Podle Krenka vykazovala tato továrna už asi rok ztrátu přes pět milionů korun měsíčně a byla uměle udržována. Z 50 pracovníků jich zhruba desítka přešla do Kutné Hory.

ČKD Kutná Hora dříve ovládal ukrajinský miliardář Konstantin Ževago. Podle prohlášení firmy ve Sbírce listin se stal jediným akcionářem ČKD Kutná Hora společnost Hollandsche IRS B.V. se sídlem v Rotterdamu.