Obava lidí z nezaměstnanosti se v posledních letech drží kolem dvou třetin populace v produktivním věku. Letos je nejnižší za poslední tři roky. Nadále platí, že strach z nezaměstnanosti mají spíše ženy než muži (66 proti 60 procentům), lidé s nižším vzděláním a dělníci.

Velkou překážkou v řešení případné nezaměstnanosti však zůstává nízká mobilita pracovní síly, poznamenává STEM. Ochotu přestěhovat se za prací v květnu vyjádřilo 40 procent lidí, zatímco loni jich bylo 44 procent. Jednou z nejsilnějších příčin je vazba k rodinným nemovitostem. Přestěhovat se za prací je únosnější pro muže než pro ženy (45 proti 35 procentům). Odhodlanější se stěhovat jsou pak mladí lidé pod 30 let.

Letos také mírně ubylo lidí, kteří by byli ochotni pracovat i za nižší mzdu, aby si zaměstnání udrželi. Tuto ochotu vyjádřilo 76 procent dotázaných proti loňským 79 procentům. Poměrně velká (89 procent) je ochota pracovat mimo svůj obor.

Agentura provedla průzkum ve dnech 20. až 27. května mezi 1093 respondenty.